Det er solgt 242 boliger på Ensjø i tredje kvartal 2020

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø, vedrørende salget av nye boliger. I de store boligprosjektene som er til salgs på Ensjø har man i løpet av tredje kvartal 2020, solgt 242 leiligheter. Dette er ekstremt mye og vi må tilbake til toppåret 2016 for å finne tilsvarende tall. Salgstallet 242 leiligheter er det beste tredje kvartal noen sinne siden Ensjø aktuell informasjon startet å følge tallene i 2011, og det kommer på tredjeplass av alle kvartaler.

Hvis det i andre kvartal var innslag av koronaskepsis i ny boligmarkedet så er dette helt borte nå. Nå er det stort salg av nye boliger på Ensjø. Nye prosjekter selger godt og tar man prosjektet Kongsløkken som hadde salgsstart i slutten på september, så solgte de 32 av de første 39 leilighetene på en uke.

Prosjektene som har best salgstall er Locus Ensjø med 68 salg og Tiedemannsparken med 46 salg. Deretter kommer Malerhaugveien 25 og Kongsløkken. Det prosjektet som kanskje oppleves å stå litt stille er Ensjø lyst med 3 salg, samme som de hadde i andre kvartal.

Det er 2 prosjekter som ble helt utsolgt i tredje kvartal og de er Hovinenga og Tiedemannsfabrikken 2. I tillegg er det to prosjekter som nærmer seg utsolgt og det er Ensjø Torg og Lilleberg tunet.

Tar vi en oppsummering av alle prosjekter med de boligene som skal bygges, så er det nå 568 boliger som ligger ute til salgs eller skal selges i prosjekter som er under bygging. Dette er en liten nedgang fra andre kvartal, da det var 687 ledige.

Tallene for de enkelte prosjekter ser slik ut:

I prosjektet Hovinenga (Selvaag) er 354 av 354 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 6 leiligheter, og nå er prosjektet utsolgt. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2015. Dette prosjektet består totalt av 354 leiligheter i 4 salgstrinn. Prosjektet er ferdig og har hatt innflytting.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 2 (Selvaag) er 222 av 222 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 2 leiligheter, og nå er prosjektet utsolgt. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Prosjektet er ferdig og har hatt innflytting.

I prosjektet Ensjø Torg (Skanska) er 345 av 351 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 9 leiligheter, og nå er det 6 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i august 2016. Det er gjennomført innflytting for flere av trinnene og det nærmer seg innflytting for andre. Det er innvendige byggearbeider på trinn 5 og 6. Skanska skal bygge ut denne eiendommen med 351 boliger i 6 trinn. I tillegg kommer trinn 7 som er Tigergården (se egen oppføring) Salgstrinn 4 ble lagt ut i januar 2018 og trinn 5 ble lagt ut i mai 2018. Siste trinn 6 med Levhan ble lagt ut i august 2018. Skanska la i juni 2019 ut Tigergården.

I prosjektet Lilleberg Tunet (Obos) er 90 av 92 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 6 leiligheter, og nå er det 2 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Bygningene er ferdig bygget og prosjektet har hatt innflytting.

I Prosjektet Tiedemannsparken (Selvaag) er 213 av 317 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 46 leiligheter og nå er det 104 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i april 2019. Prosjektet vil få 4 salgstrinn og det er trinn A, B og C som nå er i salg, trinn C ble lagt ut i april 2020. Hus A og B er kommet opp i høyden og det er grunnarbeider på hus C. Trinn D er ikke lagt ut for salg enda.

I Prosjektet Tigergården (Skanska) er 107 av 161 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 17 leiligheter og nå er det 54 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i juni 2019. Byggearbeidene på tomta har startet og man er kommet til 8.ende etasje av 13.

I Prosjektet Malerhaugveien 28 (Neptun Properties) er 57 av 80 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 7 leiligheter og nå er det 23 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i juni/juli 2019. De gamle bygningene på tomta er revet og man har startet med grave og sprengningsarbeider på tomta.

I Prosjektet Malerhaugveien 20 (Bunde bygg) er 88 av 106 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 8 leiligheter og nå er det 17 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2019. Det det gamle bygget er fjernet og gravearbeid har startet opp på tomta. Trinn A med 36 leiligheter har blitt solgt i sin helhet til en investor/oppkjøper. Dette skjedde i april, men  ble først kjent i juli.

I prosjektet Locus Ensjø (Selmer Eiendom) er 129 av 206 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 68 leiligheter og nå er det 77 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2019. Arbeidet med å rive selve bygget har startet Trinn C ble lagt ut forsalg i juni 2020 og Trinn B ble lagt ut for salg i sommer. Alle trinn er i salg.

I Prosjektet Ensjølyst (Neptun Properties) er 62 av 82 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 3 leiligheter og nå er det 20 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i november 2019. De gamle bygningene på tomta er revet men utover det har det ikke skjedd noe på tomta.

I Prosjektet Malerhaugveien 25 (Attivo) er 67 av 230 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 38 leiligheter og nå er det 163 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i juni 2020. Det skal selges boliger i 4 trinn. I Trinn 1 er det lagt ut 65 leiligheter og i Trinn 2 er det lagt ut 57 leiligheter. Arbeidet med å rive bygningene på tomta har startet.

I prosjektet Kongsløkken (Bonava) er 32 av 127 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 32 leiligheter og nå er det 95 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart 20.september 2020. Bygningene på tomta er revet, men ingen ting er ellers gjort.

 

OBS! Tallene som frem kommer i denne saken, er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik. (tallene er fra 30/9-2020).

Når det gjelder planer for flere boliger på Ensjø området, så er det mange av disse, her nevnes noen.

Neptun Properties har ferdig regulering vedtatt i Ensjøveien 4, og har antydet salgsstart i slutten av 2020. Obos har startet opp med planen for bygging av 215 boliger på felt B i Tiedemannsbyen. Navnet på dette er Lumanders hage. Dette ble regulert i desember 2008 og vil sikkert komme for salg i løpet av 2020. Videre så holder Ferd på med utvikling av boliger i Ensjøveien 3-5 og Usbl nærmer seg et resultat i Malerhaugveien 15.

I tillegg har det store boligplaner på Helsfyr med Grenseveien 97, Grensesvingen 9 og noe inne på selve Fyrstikktorget. Obos har startet opp et arbeid med regulering av Grenseveien 71. Kolberggruppen har også startet med boligplaner på eiendommen der de store stålverkshallene ligger.

Det er også varslet at det skal bygges boliger på flere store eiendommer. Dette gjelder Møller eiendom sin tomt i Grenseveien 65 til 67 og det gjelder flere eiendommer i Ensjøveien 7 til 15. Men her er det en kompliserende faktor igjennom at en av tomtene vil måtte velges som ungdomsskole tomt. Før kommunen har gjort dette valget er det vanskelig å si så mye mer.

Det er bare å følge med, her blir det flere boliger å kjøpe.

Les salgstallene for andre kvartal