Det er solgt 746 leiligheter på Ensjø i 2020 – Nest høyeste salgstall i Ensjøbyens historie

I 2020 er det solgt 746 leiligheter på Ensjø og dette er en kraftig økning fra 2019 da det ble solgt 516 nye boliger. Salget er det nest beste salgsåret på Ensjø, kun slått av toppåret 2016 da det ble solgt utrolige 870 nye boliger. Det har i 2020 vært solgt boliger i til sammen 14 boligprosjekter mot 13 prosjekter i toppåret 2016

De siste årene har salgstallene vært disse: 2020 = 746 stk, 2019 = 516 stk, 2018 = 222 stk, 2017 = 417 stk, 2016 = 870 stk, 2015 = 316 stk, 2014 = 232 stk, 2013 = 157 stk, 2012 = 314 stk.

Det er boligprosjektet Locus Ensjø (Selmer) som har solgt flest boliger med 144 stk tett fulgt av Tiedemannsparken (Selvaag) som har solgt 121 stk nye boliger. Selvaag bolig har derimot solgt flest boliger som selskap. De har i sine prosjekter solgt 171 stk nye boliger. Selmer Eiendom har solgt 144 stk og Skanska har i sine prosjekter solgt 98 stk boliger. I løpet av 2020 har boligutviklerne på Ensjø lagt ut 4 nye boligprosjekter og 4 gamle prosjekter har blitt utsolgt.

Tar vi en oppsummering av alle prosjekter med de boligene som skal bygges, så er det nå 571 boliger som ligger ute til salgs eller skal selges i prosjekter som er under bygging. Tallet inkluderer leiligheter i noen trinn som ikke er lagt ut til salgs enda, men som skal bygges. Dette er en nedgang på 200 fra sist årsskifte. Det er varslet salgsstart i 2 nye boligprosjekter i starten på 2020 og dette vil gi ytterligere 230 nye boliger på markedet på Ensjø.

Tallene for de enkelte prosjekter ser slik ut for hele 2020:

I prosjektet Hovinenga (Selvaag) Det er solgt 30 leiligheter i 2020 og det er ingen ledige leiligheter og prosjektet er utsolgt i tredje kvartal. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2015. Prosjektet hadde 354 leiligheter. Dette prosjektet bestod av totalt 4 salgsstrinn. Hele prosjekter er ferdig og har hatt innflytting.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 2 (Selvaag) Det er solgt 20 leiligheter i 2020 og det er ingen ledige leiligheter og prosjektet er utsolgt i tredje kvartal. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Prosjektet hadde totalt 222 leiligheter. Hele prosjektet er ferdig og har hatt innflytting.

I prosjektet Ensjø Torg (Skanska) Det er solgt 35 leiligheter i 2020 og det er ingen ledige leiligheter og prosjektet er utsolgt i fjerde kvartal. Prosjektet hadde salgsstart i august 2016. Prosjektet hadde totalt 351 leiligheter. Det er gjennomført innflytting for store deler av prosjektet. Man holder på med innvendige arbeider på de siste trinnene. I tillegg kommer trinn 7 som er Tigergården (se egen oppføring).

I prosjektet Lilleberg Tunet (Obos) Det er solgt 24 leiligheter i 2020 og det er ingen ledige leiligheter og prosjektet er utsolgt i fjerde kvartal. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Prosjektet hadde 92 leiligheter. Hele prosjekter er ferdig og har hatt innflytting.

I Prosjektet Tiedemannsparken (Selvaag) Det er solgt 121 leiligheter i 2020 og i øyeblikket er det 91 ledige leiligheter. Prosjektet hadde salgsstart i april 2019. Prosjektet har totalt 325 leiligheter. Prosjektet vil få 4 salgstrinn. Trinn A er utsolgt, B og C er i salg og trinn D er ikke åpent for salg enda. I trinn A og B så pågår det innvendige arbeider. Trinn C er startet opp og det er grunnarbeider og bygging av kjeller på trinn D.

I Prosjektet Tigergården (Skanska) Det er solgt 63 leiligheter i 2020 og i øyeblikket er det 26 ledige leiligheter. Prosjektet hadde salgsstart i juni 2019. Prosjektet har totalt 161 leiligheter. Råbygget til høyhuset er bygget ferdig og her startes det opp innvendige arbeider. De andre bygningene er i gang med råbygg.

I Prosjektet Malerhaugveien 28 (Neptun Properties) Det er solgt 28 leiligheter i 2020 og i øyeblikket er det 20 ledige leiligheter. Prosjektet hadde salgsstart i juni/juli 2019. Prosjektet har totalt 80 leiligheter. Byggestart har skjedd og det gjelder kjeller og underetasjer.

I Prosjektet Malerhaugveien 20 (Bunde Eiendom) Det er solgt 67 leiligheter i 2020 og i øyeblikket er det 15 ledige leiligheter. Prosjektet hadde salgsstart i september 2019. Prosjektet har totalt 106 leiligheter. Det pågår grunnarbeider på tomta.

I prosjektet Locus Ensjø (Selmer Eiendom) Det er solgt 144 leiligheter i 2020 og i øyeblikket er det 36 ledige leiligheter. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2019. Prosjektet har totalt 206 leiligheter. Grave og grunnarbeider er startet opp.

I Prosjektet Ensjølyst (Neptun Properties) Det er solgt 22 leiligheter i 2020 og i øyeblikket er det 17 ledige leiligheter. Prosjektet hadde salgsstart i november 2019. Prosjektet har totalt 82 leiligheter. Byggestart har ikke skjedd, men det pågår gravearbeider på tomta.


I Prosjektet Malerhaugveien 25 
(Attivo) Det er solgt 84 leiligheter i 2020 og i øyeblikket er det 146 ledige leiligheter. Prosjektet hadde salgsstart i september 2020. Prosjektet har totalt 230 leiligheter, delt på 4 trinn. Trinn 1 og 2 er i salg. Byggestart har ikke skjedd, men det pågår gravearbeider på tomta.

I prosjektet Kongsløkken (Bonava) Det er solgt 61 leiligheter i 2020 og i øyeblikket er det 66 ledige leiligheter. Prosjektet hadde salgsstart i november 2019. Prosjektet har totalt 127 leiligheter. Byggestart har ikke skjedd, men det nærmer seg gravearbeider på tomta.

I Prosjektet Lumanders hage (Obos) Det er solgt 21 leiligheter i 2020 og i øyeblikket er det 195 ledige leiligheter. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2020. Prosjektet har totalt 216 leiligheter. Bygningene som står på tomta, er ikke revet enda.

I Prosjektet Tøyen Taket (Neptun Properties) Det er solgt 26 leiligheter i 2020 og i øyeblikket er det 59 ledige leiligheter. Prosjektet hadde salgsstart i november 2020. Prosjektet har totalt 85 leiligheter. Bygningene som står på tomta, er ikke revet enda.

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken, er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Tallene er også basert på tidligere publiserte saker på bloggen. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik.

 

Konklusjonen er at 2020 har vært et spesielt år med korona og mye hjemmekontor og dette kan ha fått folk til å ønske nye boliger. Men jeg tenker også på at dette kan ha vært spekulantene sitt år og at mange av de små leilighetene på Ensjø er kjøpt opp for utleie. Dette skal jeg komme litt nærmere tilbake til i en annen sak senere.

Det er forhåpentligvis slik at folk har fått øynene opp for Ensjø og alle de positive tingene området har og at man aktivt har søkt seg til dette området for å bo her. Her bor man jo litt «landlig» rett utenfor det tette byen med gode kommunikasjoner som bane, buss og sykkel ned til sentrum. Samtidig så er det kort vei ut på de store veiene som bringer deg lengre av sted.

 

Les om salgstallene for fjerdekvartal 2020

Les om salgstallene i 2019