Har fått rammetillatelse til å bygge Malerhaugen park på Ensjø – blir klar i 2023

 

Malerhaugen park ligger i tilknytning til eiendommen Malerhaugveien 2 og Ensjøveien 34. Parken ble regulert i 2013 og skal være på totalt ca 1600 kvadratmeter. En del (ca 600 kvadratmeter) av parken ble midlertidig opparbeidet da man i 2013/2014 bygde boliger på Malerhaugveien 2.

Nå når arbeidet med boligene i Ensjøveien 34 har startet opp, så vil ytterligere ca 1000 kvadratmeter av parken komme på plass. Merk! I forbindelse med utgravingen av byggetomta på Ensjøveien 34 er det meste av den midlertidige parken gravd vekk. Entreprenøren Bunde bygg har i september 2020 sendt inn søknad om rammetillatelse for opparbeidelse av hele parken. Rammetillatelsen ble innvilget i februar 2021.

I dokumentene kan man lese at Malerhaugparken er planlagt som en liten grønn nabolagspark med gang- og sykkel forbindelse som forbinder Ensjøveien med Malerhaugveien som er plassert mellom eksisterende villaer og de nye leilighetene til Ensjølyst.

På grunn av sin smale bredde og nærhet til boligområder med høy tetthet, er parken planlagt med en enkel og ryddig utforming og med en fleksibilitet slik at den kan ivareta en rekke ulike brukere gjennom hele året. Parken er planlagt med en serie av små rom for møter opphold og aktiviteter, i en grønn ramme. Det er planlagt mer organisert lek som sklie og trampoliner, og uformell lek gitt i form av akebakker på vinteren, terrengformer og opplevelser ifm regnbed og vegetasjonen ellers. Disse rommene er utformet for å oppleves visuelt som et større rom, men mens de tydelig avgrenses og bufres mellom de offentlige områdene i Malerhaugparken og de private områdene til eksisterende boliger i sør og øst og de nye boligene i nord.

Gangveien er planlagt utformet i asfalt, mens møteplasser for opphold og lek er planlagt med grus og andre permeable flater som ivaretar fallsoner etc. Disse vil bli avgrenset med kanter av naturstein og det vil også bli etablert en overvannsrenne av naturstein i tilknytning til gangveien.

Parken vil nok stå ferdig i 2023 når boligene i prosjektet Ensjølyst er klare til innflytting. Det skjer i første kvartal 2023.

Eiendommen har i mange år blitt benyttet til parkeringsplass og salg av bruktbiler. Ved opparbeidelsen av boliger og park på eiendommen, så er dette i tråd med visjonen «Fra bilby til boligby» Samtidig så gir det Ensjø området flere grønne områder i tråd med vedtatte planer.

 

Les rammetillatelsen

Les om oppstart av gravearbeider på Ensjølyst

Les sak om alt som skjer på Ensjø

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell Informasjon

Les om Helsfyrbekken som går igjennom området

Bilder fra tidligere.