Nå starter byggearbeidene på boligprosjektet Ensjølyst i Ensjøveien 34 på Ensjø

Nå skal Neptun Properties starte opp arbeidet med utbygging av tomta som ligger i Ensjøveien 34. Prosjektet fikk i bystyret vedtatt reguleringsplanen i mai 2019, men klager på vedtaket gjorde at saken måtte en tur innom fylkesmannen og i april 2020 avviste fylkesmannen klagene i tilknytning til prosjektet.  Utbygger fikk godkjent rammetillatelsen i mai 2020.

Utbygger fikk tillatelse til å rive de gamle bygningene på eiendommen i april i år og dette er utført. I slutten av oktober sendte man inn søknad om oppstart av byggearbeider. Denne ligger til behandling hos Plan og bygningsetaten.

Dermed starter nok byggevirksomheten på eiendommen opp i nærmeste fremtid og ifølge nettstedet byggeindustrien er det BundeBygg som sammen med Neptun Properties skal stå for utbygningen av prosjektet. Kontrakten for samarbeidet ble signert i slutten av oktober.

Det skal bygges 82 leiligheter, fordelt på to bygg med et kjeller/garasjeanlegg under prosjektet. I tillegg skal man etablere resterende del av Malerhaugparken. Prosjektet er planlagt ferdig i 4 kvartal 2022.

På nettsiden til Prosjektet opplyser man at det til nå er solgt 64 leiligheter og at det er 18 ledige leiligheter i prosjektet.

 

Les sak på Byggeindustrien om dette prosjektet

Les tidligere sak om denne eiendommen

Se prosjektsiden til Ensjølyst