Boligprosjektet Tøyentaket på Ensjø solgte 17 av 36 leiligheter den første uken av salget

Det skjer mye i boligmarkedet på Ensjø og det er flere nye boligprosjekter som har hatt salgsstart de seneste månedene. Sist ut var Neptun Properties sitt prosjekt Tøyentaket som ligger i Ensjøveien 4. Det skal selges 2 bygninger med til sammen 88 leiligheter og det er bygg B med 36 leiligheter som ble lagt ut først.

Nå har det gått en uke siden salgsstart og etter denne første uken, så har prosjektet solgt 17 av 36 leiligheter og det tilsvarer et salg på 42 prosent. Det må sies å være en helt grei salgsstart.

De andre prosjektene på Ensjø som har hatt salgsstarter de siste månedene har solgt slik:

  • Obos sitt prosjekt Lumandershage hadde salgsstart 28.oktober. På den første uken solgte Obos 14 leiligheter av de 42 leilighetene de la ut for salg. Det tilsvarer 33 prosent av boligene.
  • Når Bonava la ut sitt boligprosjekt Kongsløkken 20. september, så solgte de 32 av 39 leiligheter den første uka med salg. Det er et salg på 82 prosent. (Obs! her ble kun 2 roms leiligheter solgt i første trinn)
  • Når boligprosjektet i Malerhaugveien 25 hadde salgsstart i starten på juni ble 29 av 65 leiligheter i første salgsstrinn solgt. Dette tilsvarer ca 45 prosent av leilighetene.

Det neste boligprosjektet som kommer ut for salg på Ensjø er nok USBL sitt boligprosjekt i Malerhaugveien 15. Har skal det bygges 85 leiligheter fordelt på 4 hus fra 4 til 6 etasjer. I følge nettsiden til Usbl, så planlegges salgsstart i det prosjektet 1. kvartal 2021.

Les saken om salgsstart i Tøyentaket

Se nettsiden til prosjektet

Les tidligere sak om salgsstarter på Ensjø