Svaneungene i Hovindammen på Ensjø området er blitt 6 måneder

Det har faktisk gått 8 måneder siden svane paret med de to svanene merket med K745 og U812 bestemte seg for å hekke i Hovindammen. U812 ble ringmerket i Holmendammen i 2015 og K745 ble merket som ungfugl på Kadettangen i januar 2015. Begge svanene har hekket sammen med andre svaner tidligere. Hannen K745 hekket eksempelvis med annen partner i Frognerparken i 2018 (U017).

I mars /april 2020 fant disse to svanene sammen i Hovindammen på Ensjø området. Tidlig i april startet de å bygge rede ca 3 meter fra kanten av dammen. Så startet de å legge egg og lenge trodde man det bare var 5 eller 6 egg, men tilslutt svar viste det seg at det var hele 7 egg i reiret.  Når alle eggene var lagt, så startet ruge prosessen. Fredag 22.mai ble rugingen belønnet med at svaneparet fikk 7 svaneunger.

Denne svanehistorien er faktisk en historisk hendelse. Det har aldri tidligere hekket svaner i Hovindammen og det er aldri blitt født svaneunger i dammen. Når det endelig skjedde så ble det 7 svaneunger, noe som også er en stor prestasjon. Svanene har blitt godt passet på av mange folk som har tatt daglige turer opp i dammen for å se og følge med på hva som skjer. Rett etter klekkingen var det ikke uvanlig å se både 10 og 20 skuelystne, som ville ha et glimt av svaneungene i reiret sitt.

Hovindammen har levert nok mat til svanene og alle de andre fuglene som holder til der og det at svanene og ungene fortsatt er der etter 6 måneder tyder på at det er trygt der og at mat tilgangen er stor. Dessuten er det store flotte grønne områder rundt dammen som gjør det mulig for svanene både gå rundt og drive flygertrening der. Selv om området også benyttes av mange mennesker som spiller fotball, griller lufter hunden, går tur og leker med barna sine så har samspillet med svanene gått veldig greit.

I dag består svanefamilien av mor og far og 6 svaneunger. Den syvende svaneungen merket L101 har vært borte en stund og den er rapportert død. Den ble funnet 1.oktober i Tøyenparken.

Ensjø aktuell informasjon har fulgt med svane familien siden de startet å lage reier i april og var også til stede den dagen svaneungene ble født. I lenker under denne saken, kan du finne noen av sakene som er blitt laget om svaneparet.

 

Les og se video når svanene startet å lage rede

Se sak om at svanene har lagt egg

Les om og se video om at svaneungene blir klekket

Les sak og se video om at ungene er blitt 3 uker gamle

Les sak om at ungene er blitt 3 måneder gamle

Les sak og video om at svanene øver på å fly