Svaneungene i Hovindammen på Valle Hovin/Ensjø området er blitt 3 måneder og har blitt ringmerket

Svane paret med de syv svaneungene trives og har det flott i Hovindammen. Ungene nærmer seg nå å være 3 måneder gamle. De er snart like store som foreldrene, så det betyr at det er nok mat i Hovindammen.

Foreldrene startet tidlig i april å bygge reir og i midten av april var alle eggene lagt og rugingen kunne starte, så i slutten av mai ble det klekket syv svaneunger. Ensjø aktuell informasjon har filmet klekkingen og har fulgt svanefamilien i disse månedene. Så på bloggen, facebook og youtube kan du se saker og videoer av svanene.

Det aller nyeste som kan rapporteres om svaneungene er at de nå har blitt ringmerket. De har fått numrene L101 til L107. Det er to hunner og 5 hanner blant ungene, hunnene har fått nr L104 og L106

Nå gjenstår det å se hvor lang tid det tar før ungene forsøker å bli flygeklare. Dette vil vi nok først oppleve i september/oktober.

Les tidligere sak om svanene

Se tidligere video av svanene

Se sak/video da svaneungene ble klekket