Arbeidet med å rive Malerhaugveien 25 på Ensjø starter denne uka

Da er det klart at arbeidet med å rive det gamle Sunnico bygget som ligger i Malerhaugveien 25 på Ensjø skal starte. AF Decom har i oppslag i nabolaget varslet at rivningsarbeidet starter mandag 17.august. I første omgang blir det innvendige rivningsarbeider og fra 31.august vil man starte å benytte gravemaskiner på selve byggene. Eiendommen ble regulert til boliger for andre gang i bystyremøte 12.juni 2019.

Boligprosjektet i Malerhaugveien 25 kommer til å bestå av 230 leiligheter fra 37 kvm til 126 kvm, fordelt på 2 bygg på inntil 6 etasjer. Det planlegges å legge ut 4 salgstrinn og dette er fordelt på 2 byggetrinn. 100 garasjeplasser er tilgjengelig. Det blir også mye sykkelparkering og eget «mekke» verksted/rom for sykkel fiksing. Boligene organiseres som sameie.

I første omgang har man lagt ut ett salgstrinn med til sammen 65 leiligheter fra 37 m2 til 126 m2 og prisene starter på rett under 3 millioner og går opp til 10,5 millioner. Leilighetene i dette trinnet ligger ut mot Malerhaugveien og Grønvoll alle. Det er solgt 29 av 65 leiligheter i det første salgsstrinnet. Det ser ikke ut til å være solgt leiligheter i sommer.

Dette er den fjerde eiendommen i Malerhaugveien som rives for å gi plass til boliger. Tidligere er Malerhaugveien 19 til 21, 20 og 28 revet. På eiendommene Malerhaugveien 20 og 28 startes det opp byggearbeider nå etter ferien. I tillegg er det også startet rive arbeider på Gladengveien 3.

Det vil åpenbart bli litt støy og støv når arbeidet pågår, samtidig så må det forventes en del kjøring med lastebiler som skal transportere bort rivningsmassene.

 

Les sak om salgsstarten

Les sak om reguleringen