Torsdag var det politikontroll på Ensjø – Aksjon skolestart i Ensjøveien

Torsdag midt på dagen gjennomførte politiet en kontroll av bilførere som kjørte i Ensjøveien på Ensjø, dette er en del av aksjon skolestart som politiet gjennomfører i disse dager.

Det var bilførere som kom fra Strømsveien i retning Ensjø som ble kontrollert på dette tidspunktet. Politiet hadde spesiell oppmerksomhet på bilbelte og mobilbruk og det var flere bilførere som fikk forenklet forelegg, noen slapp også unna med noen formanende ord fra politiet.

Det er flott at politiet bruker tid og ressurser på kontroller av veiene på Ensjø. Tidligere har politiet hatt hastighetskontroller i Gladengveien. Det at politiet er til stede på Ensjø betyr at du som benytter bilen må bruke bilbelte, holde hastigheten og ikke snakke i mobiltelefonen og ellers oppføre deg ordentlig i trafikken.

Det er nok mange beboere i området som er glad for slike kontroller og mange ønsker nok at politiet også på kveldstid kan ha oppmerksomhet mot Ensjøveien, Gladengveien og Grenseveien. På disse veiene virker det nemlig som at enkelte bilførere tror at det om natta er tillatt med frifart!

 

Les tidligere sak om politikontroll