Arbeidet med Vestre parkdrag på Ensjø går fremover.

 

I midten av juni var det offisiell oppstart av arbeidet med Vestre Parkdrag og etter noen måneder med arbeide kan man se antydninger til det fremtidige parkdraget. Mye av arbeidet som gjøres nå er grunnarbeider som ikke vil bli synlig når parkdraget er ferdig.

Arbeidet omfatter opparbeidelse av Tiedemannsparken (del 3) og Vestre parkdrag (del 1) på Ensjø. I dette prosjektet skal det opparbeides et område på ca 9500 m2. Dette inkluderer gressflater ca. 2500 m2, Buskfelt og stauder ca. 2000 m2, Trær ca. 145, Bekkeløp ca. 110 m, Asfaltert turvei ca. 315 m, Gruset sti ca. 590 m, Lysmaster ca. 17 stk, Granittdekke ca. 370 m2, Regnbed ca. 95 m2, Trapper i granitt ca. 62 m2, Trekkerør ca. 750 m og Vannledning 150 mm ca. 50 m.

Langs med Petersborg kvartalet er det mulig å se hvordan stien vil gå i denne delen av parken. I delen utenfor Utsikts kvartalet er det gravd opp mye masser og det er antydninger til de forskjellige høydenivåene som skal etableres.

I området mot Tiedemannsparken er det fylt på med jordmasser og det er gjort en del planeringsarbeider for å fylle opp høydeforskjeller. Man kan også se at det er støpt mange fundamenter som skal bli bunn/vegger i det framtidige Vestre bekkedrag. I disse betongkonstruksjonene legges det også plast/pvc duk i bunnen, slik at vannet ikke skal forsvinne ned i grunnen, men renne nedover i bekken.

Det er gått 2 måneder av byggetiden og det er mye som skal skje frem til at vestre parkdrag blir ferdig i mai 2021. Det ser så langt bra ut og vi kan glede oss til at dette grøntområdet blir ferdig.

Les sak om oppstarten av arbeidet