Gladengveien på Ensjø fikk natt til tirsdag 2 fartsdumper

Da kan det se ut til at kommunen har hørt på de innspillene som beboere på Ensjø lenge har kommet med, for natt til tirsdag ble det laget 2 fartsdumper i Gladengveien.

Det er Bymiljøetaten som har besluttet at tiltaket er nødvendig å gjennomføre. Dette vil kunne hindre noe av råkjøringen som lenge har pågått i Gladengveien. Dette har vært en rett fartsstripe der enkelte har testet ut bilene sine. Nå vil fartsdumpene forhåpentligvis senke farten noe i Gladengveien. Fartsdumpene er plassert rett utenfor Citroen/Mobile og nede ved det gamle Ford bygget.

La oss håpe at dette tiltaket kan bedre trafikksikkerheten på Ensjø!