Gladengveien 3 på Ensjø er i ferd med å rives samtidig er fjerde og siste salgsstrinn i boligprosjektet lagt ut for salg.

Ensjø aktuell informasjon skrev i starten på august at Røhne og Selmer bygget (Ford) i Gladengveien på Ensjø skulle rives. Nå i slutten av august har arbeidet startet, og deler av bygningen er revet. Den vil nok være revet helt innen utgangen av september.

Samtidig som rivningen startet så la man ut for salg hus B som er fjerde og siste salgsstrinn i Locus Ensjø boligprosjektet. Det er inneholder 45 leiligheter. Det betyr at alle de 4 trinnene med de 206 leilighetene som skulle selges nå er lagt ut.  Tilsammen er 102 leiligheter solgt og dermed er det 104 leiligheter som er ledige og som kan kjøpes. Prosjektet har vært i salg siden midten av oktober 2019 da første trinn ble lagt ut for salg.

Les tidligere sak om denne eiendommen

Sjekk hjemmesiden til boligprosjektet