Obos sitt boligprosjekt Lumandershage på Ensjø solgte 14 av 42 leiligheter første uken av salget

Det skjer mye i boligmarkedet på Ensjø og det er flere nye boligprosjekter som har hatt eller skal ha salgsstart. Obos sitt prosjekt Lumandershage hadde salgsstart 28.oktober. På en uke har Obos solgt 14 leiligheter av de 42 leilighetene de la ut for salg. Det tilsvarer 33 prosent av boligene. Obos skal bygge og selge totalt 216 nye boliger i Lumandershage.

Når Bonava la ut sitt boligprosjekt Kongsløkken 20. september, så solgte de 32 av 39 leiligheter den første uka med salg. Det er et salg på 82 prosent første uka. Betydelig mer enn det Obos har gjort, men det er noen forskjeller på de to prosjektene. I kongsløkken prosjektet som er organisert som et sameie (ikke borettslag) ble de minste leilighetene på to rom solgt først. Så det kan være grunn til å tro at «spekulanter» har bidratt litt til det høye salgstallet.

I Obos sin borettslags modell er det ikke like attraktivt å kjøpe bolig for å spekulere i rask fortjeneste ved videre salg og utleie. Det var også et variert utvalg av 2 til 4 roms leiligheter som ble lagt ut. Det kan være noe av årsaken til det moderate salget i Lumandershage sammenlignet med Kongsløkken.

Når boligprosjektet i Malerhaugveien 25 hadde salgsstart i starten på juni ble 29 av 65 leiligheter i første salgsstrinn solgt. Dette tilsvarer ca 45 % av leilighetene. Dette er leiligheter som er organisert som sameie, men man valgte også her å selge et variert utvalg av 2 til 4 roms leiligheter i prosjektet.

I november så skal Neptun Properties gjennomføre salgsstart i prosjektet Tøyentaket der 36 leiligheter legges ut i første salgstrinn. Det blir spennende å se salget i dette prosjektet.

 

Les saken om salgsstart i Lumadershage

Les saken om salget i Kongsløkken

Les om salget i Malerhaugveien 25

Les om salgsstarten av Tøyentaket