Nå bygger man fossen i Østre bekkedrag på Ensjø – les mer om Lillebergbekken

 

Ensjø aktuell informasjon har i lang tid fulgt arbeidet med Østre Bekkedrag på Ensjø. Jeg har skrevet om saken i 2015 og i 2017. Østre bekkedrag også kjent som Lillebergbekken, som er mindre kjent enn Hovinbekken som er den store bekken som går igjennom på Ensjø og langs Gladengveien.

Østre bekkedrag/Lillebergbekken har sitt utspring fra Hovindammen som ligger oppe på Vallefeltet. Bekkedraget som nå opparbeides skal ta Lillebergbekken ut av rørene og opp i dagen, der den skal gå mellom Grenseveien og Stålverksveien på Ensjø. Den skal passere Grenseveien 69, Malerhaugveien 34 og Stålverksveien 1. Deretter skal det gå inn i Østre Parkdrag helt fram til Petersborgaksen. Deretter skal bekkeløpet gå ned til Gladengveien og inn i Hovinbekken.

Planen for Østre bekkedrag og Østre parkdrag er like gamle som VPOR (Veiledende prinsipp plan for det offentlige rom) og Ensjø planen. Arbeidet med dette bekkedraget har havnet litt i skyggen av alt det andre som skjer i området. I 2015 ble planen litt tydeligere og i 2017 ble det sendt inn rammesøknad på gjennomføring av prosjektet. I oktober 2018 ble det innvilget oppstart og siden har arbeidet pågått.

Da arbeidet pågår midt inne i et område der det er boliger på den ene siden og næring på den andre siden samt at det byggearbeider med boliger i begge ender. Derfor er arbeidet litt bortgjemt og lite synlig, men like fullt så pågår det. Nå som boligprosjektet Ensjøhøyden nærmer seg ferdig, så er det enklere å se at noe pågår. Jeg hadde en liten oppdatering om Østre parkdrag i mars 2019. Se lenke nederst i denne saken

Nå i juni har man kommet så langt at steintrappa opp fra Stålverksveien bygges og man har startet å lage en naturlig foss ved siden av trappa. Videre oppover så er bekkefaret gjort klart helt opp til der boligprosjektet Lilleberg Tunet bygges. Dette prosjektet må ferdigstilles før man kan gjøre ferdig Østre bekkedrag.

Nederst i saken er det lenker til flere saker og det ligger to videoer av Østre bekkedrag og Lillebergbekken.

 

Til deg som er ny på Ensjø området, så skal du få en kjapp historie leksjon om vannløpet Hovindammen/Lillebergbekken/Østre bekkedrag og litt om Østreparkdrag

Hovindammen er en tidligere isdam for Hovin ismagasin. Når kjøleskapet ble vanlig og behovet for å produsere is ble mindre, så ble denne bare liggende igjen som en vanlig parkdam. Denne dammen ligger på Valle området og tidligere var det mot nordøst to dammer til, som begge ble lukket på 50 tallet og dammene lå der fotballbanene ligger i dag.

Ut ifra Hovindammen går det en bekk som heter Lillebergbekken. Denne renner ut i sørenden av dammen og de første 70-100 meterne går den i rør, men så åpner den seg og ligger i dagen i om lag 350 meter. Dette er i et parklignende område tilhørende Lilleberg borettslag.

Når bekken nærmer seg Grenseveien, så går den ned i rør og forblir der. Rørene krysser Grenseveien omtrent der hvor Skodabutikken ligger. Deretter fortsetter den nedover og følger eiendomsgrensen mellom Grenseveien 67 og Grenseveien 69. Den fortsetter mellom eiendommene Gladengveien 17 og Stålverksveien 1 før den krysser Stålverksveien.

Når den har krysset Stålverksveien kommer den inn i det som er regulert som Østre parkdrag på Ensjø. Her er det i fremtiden også planlagt at bekken skal opp i dagen på en lang strekning på 500-700 meter.

Den fortsetter videre mellom Gladengveien 15 og Stålverksveien 2 videre mellom Gladengveien 9 og Malerhaugveien 28. Når den kommer fram til Malerhaugveien 26 og Gladengveien 7 (som er Ford sin store parkeringsplass) så svinger rørene ned mot Gladengveien og så går Lilleberg bekken inn i det samme løpet som Hovinbekken følger under bakken.

Men som du har lest øverst i denne saken så skal man åpne opp og legge bekken opp i dagen igjen og bidra til at Ensjø får et flott og tydelig blågrønt preg. Første del av dette arbeidet pågår nå mellom Grenseveien og Stålverksveien på Ensjø

Se video lengre ned i saken!

 

Se saken om Østre bekkedrag fra 2015

Se saken om Østre bekkedrag fra 2017

Se saken om Østre bekkedrag fra 2019

Se kart over gamle elver og bekker i Oslo