Arbeidet med Østre bekkedrag er i gang på Ensjø.

 

Ensjø aktuell informasjon har flere ganger skrevet om det blågrønne som skal komme på Ensjø og i 2015 og i 2017 har jeg vært innom Østre bekkedrag. Dette bekkedraget er litt mindre kjent enn Hovinbekken og går på motsatt side av Gladengveien. Østre bekkedrag har sitt utspring fra Hovindammen som ligger oppe på Vallefeltet. ( les mer om det via lenke på slutten av saken)

Østre bekkedrag skal gå mellom Grenseveien og Stålverksveien på Ensjø. Det skal passere Grenseveien 69, Malerhaugveien 34 og Stålverksveien 1. Deretter skal det gå inn i Østre Parkdrag helt fram til Petersborgaksen. Deretter skal bekkeløpet gå ned til Gladengveien og inn i Hovinbekken.

Planen for østre bekkedrag og østre parkdrag er like gamle som VPOR (Veiledende prinsipp plan for det offentligerom) Ensjø. Arbeidet med dette har havnet litt i skyggen av alt det andre som skjer i området. I 2015 ble planen litt tydeligere og i 2017 ble det sendt inn rammesøknad på prosjektet.

I oktober 2018 ble det innvilget oppstart og siden har arbeidet pågått. Siden arbeidet pågår midt inne i et område der det er boliger på den ene siden og næring på den andre, så er arbeidet litt bortgjemt og lite synlig. Men like fullt, så pågår det.

Siden i fjor høst så har det blitt gravd ut og støpt en betongkanal som går langs eiendommene til Malerhaugveien 34 og langs Stålverksveien1 eller boligprosjektet Ensjøhøyden som det rette navnet er. Den delen som er nærmest Grenseveien og som ligger på eiendommen der Obos bygger boligprosjektet Lilleberg tunet, blir klar når byggearbeidet på den tomta tillater det.

I øyeblikket er den mest synlige delen av arbeidet i Stålverksveien der en kum og et lite vannbasseng er i ferd med å bygges. Her skal bekken gå under Stålverksveien og videre inn i Østre parkdrag.

Nå fikk du litt mer informasjon om ting som skjer på Ensjø som en gang i fremtiden kommer til å bidra til god bokvalitet og økt trivsel for de som bor her. Ett lite bekkedrag med turvei og vannkulper som skaper stemning, noe som ble besluttet for 15 år siden er i ferd med å se dagens lys.

Er du litt mer nysgjerrig så skal du lese de tidligere sakene om bekkedraget for å få helheten

Les igangsettingstillatelsen

Les tidligere sak fra 2017 om dette

Les sak fra 2015 om Østre bekkedrag

Les eldre sak om Lilleberg bekken

 

 

 

 

Har du lest helt hit så fortjener du en video av Fossen i Hovinbekken på Ensjø!