Selvaag bolig har salgsstart i nytt boligprosjekt på Ensjø 23. mars!

 

Det har en stund vært klart at man skulle bygge boliger på Felt G i Tiedemannsbyen, men navnet på boligene har ikke vært offentlig, før nå! Navnet blir Tiedemannsparken og henviser til at dette boligprosjektet får Tiedemannsparken som nærmeste nabo.

I boligprosjektet Tiedemannsparken skal det bygges totalt 322 nye boliger fordelt på 4 hus. Det planlegges å bygge 2, 3 og 4-roms leiligheter i forskjellige størrelser. Det nye boligkvartalet vil ligge stille og rolig til, innerst i Stålverkskroken. Boligene vil ved ferdigstillelse omkranses av Tiedemannsparken, lekeplasser, turveier og bekkedrag.

I første salgstrinn legger Selvaag ut boliger i Hus A. Når dette bygget er ferdig bygget vil det romme 91 leiligheter. Selvaag bolig planlegger salgsstart i prosjektet 23. mars.

Ingen priser eller prospekter er tilgjengelige enda, men man opplyser på nettsiden at de som registrerer seg med e-post i forkant av salgsstart, vil få prospekt, prisliste og ytterligere informasjon om prosjektet tilsendt. Man har tilhensikt å ha dette klart til 13.mars.

Salgsstarten 23.mars vil skje i Selvaags bolig sine visningslokaler i Sigurd Hoels vei i Tiedemannsbyen på Ensjø.

 

Se bilder fra Prosjekt på Selvaag sine hjemmesider

Les om prosjektet på Selvaag bolig sine hjemmesider

Les tidligere sak om rivning av gammelt lager på tomta

Les tidligere sak om at man fikk rammetillatelse for oppføring av prosjektet