Ensjø området hadde 7 trafikkulykker i 2020 – personer på sykkel er mest utsatt

Ensjø aktuell informasjon har mange ganger skrevet saker om trafikksikkerhet og trafikkulykker på Ensjø. Sakene har hatt fokus på Ensjøveien og Gladengveien. Det har vært spesiell oppmerksomhet på krysset Ensjøveien/Gladengveien.

I februar 2020 fikk dette krysset lysregulering. Det har medført at det kun har vært 1 ulykke relatert til dette krysset siden lysreguleringen startet. Men Ensjøveien har fortsatt endel ulykker.

En oppsummering av ulykker fra 1.januar 2018 frem til i dag viser at det har vært 16 ulykker på Ensjø området. 3 involverte fotgjengere, 8 involverte sykkel (to var singelulykker) og 5 involverte kjøretøy mot kjøretøy. (se kartet over hvor ulykkene skjedde).

I 2018 var det 4 ulykker på Ensjø området.

 • En i Ensjøveien/Rolf Hofmos gate mellom bil og fotgjenger
 • En i Gladengveien/Stålverksveien mellom bil og lastebil
 • En i Grenseveien v/nr 65 mellom bil og bil
 • En i Grenseveien ved St Jørgens vei mellom bil og bil

I 2019 var det 5 ulykker på Ensjø området.

 • En i Ensjøveien v/nr 15 b mellom varebil og sykkel
 • En i krysset Ensjøveien/Gladengveien mellom fotgjenger og bil
 • En singel ulykke med sykkel på parkeringsplass ved Ensjøveien 16
 • En ulykke i Gladengveien v/ nr 17 mellom sykkel og bil
 • En ulykke i krysset Grenseveien/Innspurten mellom bil og mc

I 2020 har det vært 7 ulykker på Ensjø området.

 • En i krysset Ensjøveien/Gladengveien mellom sykkel og bil
 • En i Ensjøveien v/ nr 15b mellom MC og Bil,
 • En i Ensjøveien v/nr 14 singel ulykke med sykkel
 • To i Ensjøveien v/nr 16 mellom sykkel og varebil
 • En i krysset Ensjøveien og Langengen mellom fotgjenger og bil
 • En Gladengveien v/ nr 9 mellom sykkel og bil

I 2021 har det frem til utgangen av juni ikke vært registrert ulykker på Ensjø området. Her må jeg imidlertid ta forbehold om at Statens vegvesen har lagt inn ulykker for 2021 i data materialet jeg benytter.

Mine observasjoner sier at:

Ulykkene skjer spredt utover hele året og ingen måned utpeker seg egentlig som spesiell. (unntaket er mai 2020 som hadde 3 sykkelulykker).

Det er en økning av ulykker mellom sykkel og kjøretøy. Ulykkene oppstår i de fleste tilfeller der kjøretøy krysser sykkelbaner. Ensjøveien utpeker seg som en strekning der sykkel er utsatt.

De fleste ulykkene skjer i tidsrommet 0600 til 0830 eller i tidsrommet 1500 til 1600.

Det er gledelig at fotgjengerulykkene i krysset Ensjøveien Gladengveien har forsvunnet og at andre ulykker i dette krysset også har blitt redusert.

På den høyt trafikkerte Grenseveien har det på strekningen fra Hovinveien til brua ved E6, i 2020 kun vært 1 trafikkulykke. Siden 2018 har det vært totalt 3 ulykker på denne strekningen. Ingen av ulykkene involverer fotgjengere eller sykkel. Her er det også trafikklys på alle fotgjengerovergangene og det er bro over ved turvei D2.

Fremtidige trafikksikkerhets tiltak på Ensjø området kan være opphøyede sykkelfelt i Ensjøveien. Flere fotgjengerfelt/overganger i Gladengveien. Samt å vurdere en litt kraftig fartsstopper/dump før innkjøringene til Rema 1000 og Kiwi i Gladengveien, for å tydelig senke farten.

Historiske tall viser at antall trafikkulykker endrer seg veldig fra år til år. Slik ser tallene ut for de siste 20 årene, uavhengig av type ulykke.

2010 = 8 ulykker, 2011 = 8 ulykker, 2012 = 2 ulykker, 2013 = 8 ulykker, 2014 = 13 ulykker, 2015 = 6 ulykker, 2016 = 8 ulykker, 2017 = 3 ulykker, 2018 = 4 ulykker, 2019 = 5 ulykker, 2020 = 7 ulykker. Til sammen 72 ulykker, gjennomsnittet av dette er at det skjer 7,2 ulykker i året.

Oppfordringen til alle må uansett være at man som fotgjenger, syklist eller bilist må ta hensyn, være oppmerksom samt ikke utsette seg selv eller andre for fare.

 

Les tidligere saker om trafikkulykker se lenker under

Sak om trafikklys fra februar 2020

Sak om trafikk ulykke fra 2019

Sak fra 2015 om trafikkulykker

Sjekk ut Statens Vegvesen sine sider om trafikkulykker