Det gikk fire dager av 2019 før den første trafikkulykken på Ensjø var et faktum!

 

Fredag morgen 4.januar rett før kl 0700 ble en forgjenger påkjørt av en bil i krysset Ensjøveien/Gladengveien. Politiet skrev på twitter «Ensjøveien ved Gladengveien. Trafikkulykke. Fotgjenger påkjørt. Nødetatene er underveis.» rett etter på kom meldingen «Vi er på stedet. Fotgjengeren er bevisst, har smerter i skulder og hodet. Vil bli tatt med av ambulansen til videre behandling. Vi avhører bilfører og vil foreta undersøkelser på stedet.» En time senere skrev politiet «Fotgjenger er formentlig ikke alvorlig skadd. Bilførers førerkort er midlertidig beslaglagt som følge av det hendelsesforløpet som er avklart. Politiet oppretter sak.»

Dette kan bare tolkes som at hendelsen har skjedd i sammenheng med et fotgjengerfelt.

Aftenposten skrev i juli 2018 at Ensjøveien og krysset Gladengveien var et av Oslos ti farligste steder/veistrekninger basert på alle ulykkene som skjer der.

Vi skal faktisk ikke lengre tilbake enn til 31.oktober da en annen fotgjenger ble påkjørt i området Ensjøveien/Rolf Hofmos gate. Det skjedde også på morgenen.

Det er mange personer som krysser veien her på vei til og fra T-bane, butikker og trening. Det er også mange biler som kjører her både som jobbreiser og som handlene i de to butikkene Rema 1000 og Kiwi. Det er etablert sykkelbaner på begge sider av veien i både Ensjøveien og Gladengveien. De siste årene har det blitt parkering forbudt langs Gladengveien, dette har gjort området mere oversiktlig men også øket farten på bilene.

Hva som skal til for å stoppe disse ulykkene kan jeg ikke si, men at farten på bilene må ned er det ingen tvil om. Selv om det er skiltet 40 km i begge veiene så kjøres det fortere fordi kjørebanene og sykkelbanene bidrar til at veien oppleves som bred. Det kan være at myke trafikanter skal være mer forsiktige og eventuelt benytte refleks. Kanskje må tanken om å sette opp lysregulering for hele krysset eller bare lyssignaler som aktiveres av fotgjengere som skal krysseveien vurderes på nytt. Det går også an å tenke seg at man gjør veien smalere og dette kan enkelt gjøres med å sette kantstein mot sykkelbanen og løfte denne 5 til 10 cm som igjen kan få resultatet at farten reduseres.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre alle brukere av Ensjøveien til å vise hensyn og tenke trafikksikkerhet, slik at vi kan få færre slike hendelser på Ensjø!

OBS! Bildene i saken er arkivbilder og har ikke noe med dagens ulykke å gjøre! Bilde av Ambulanse er tatt av Svein Amdal.

Les sak om trafikksikkerhet i dette krysset

Les andre saker om trafikksikkerhet på Ensjø