Møte om Jordal idrettspark 8.januar – i nabolaget til Ensjø

Selv om det er et stykke fra Ensjø til Jordal området, så kan det være folk på Ensjø som bruker denne parken. Derfor informeres det om dette møtet! Det kan også være noen som følger med på Hovinbekkens ferd nedover fra Ensjø og over Jordal akkurat her i denne parken.

Bymiljøetaten har i samarbeid med Vann- og avløpsetaten fått i oppgave å utvikle Jordal idrettspark. Jordal idrettspark skal invitere til rekreasjon, opphold og lek.
Bygging av parken starter i januar 2019. Vi inviterer derfor brukere, beboere og organisasjoner i nærmiljøet til et åpent informasjonsmøte. Her vil vi fortelle om arbeidene som utføres og hvilke tiltak som skal gjøres for å opprettholde dagens aktivitetstilbud på en sikker måte.

Hvor: Kampen kirke, Bøgata 1
Når: 8. januar 2019 kl 18:00 – 20:00

Bymiljøetaten ønsker at så mange som mulig av de som blir berørt av utbyggingen av parken får denne invitasjonen og kommer på informasjonsmøtet. Så nå er du invitert enten som bruker eller bare som nysgjerrig!

Les mer på denne siden hos bymiljøetaten

Her er selve invitasjonen til møtet