Dette har historisk sett vært det farligste stedet på Ensjø, hvis du er fotgjenger eller syklist!

Ensjøveien gladengveien (6)

Hvis du er myk trafikant så har krysset Ensjøveien/Gladengveien og området rundt dette krysset, historisk sett vært det farligste stedet på Ensjø når det gjelder trafikkulykker.  Informasjon hentet fra Statens vegvesen viser at det de siste 20 årene (fra 1998) har vært 29 trafikkulykker i tilknytning til krysset. 13 av disse har vært med bil mot fotgjenger eller sykkel. Resten bil eller motorsykkel. En dødsulykke (1998) og 2 alvorlige skader (2013) og resten lettere skader. Det har kun vært ett år uten ulykker og det var i 2012.

De siste 4 årene har det vært 10 ulykker i tilknytning til dette krysset og 6 av disse har involvert gående/syklende. 4 har involvert kun bil/MC. Heldigvis har det bare vært lettere skader. I 2017 har det vært 2 ulykker i dette området. Det er en fotgjenger som er lettere skadet og det har vært en ulykke med motorsykkel.

Det er mange personer som krysser veien her på vei til og fra T-bane, butikker og trening. Det er også mange biler som kjører her både som jobbreiser og som handlene i de to butikkene Rema 1000 og Kiwi. Det er etablert sykkelbaner på begge sider av veien i både Ensjøveien og Gladengveien. De siste årene har det blitt parkering forbudt langs Gladengveien, dette har gjort området mere oversiktlig men også øket farten på bilene.

Over flere år ser det ut til å være en stabil ulykkesfrekvens på 2 til 3 ulykker i året i dette krysset.

 

Hvis du vil sjekke opp hvor mange ulykker det har vært i ditt nærmiljø så kan du bruke kartet fra Statens Vegvesen og finne det ut.

Les sak om trafikksikkerhet i Gladengveien

Les tidligere sak fra 2015 om dette

 

PS! tallene for denne saken er tatt ut fra kartet til Statens vegvesen og gjelder krysset Ensjøveien/Gladengveien, inkluderer ca 50 meter fra krysset alle veier.