Anbudet for bygging av «nye» Valle Hovin kunstisstadion er lagt ut på Doffin – i nabolaget til Helsfyr/Ensjø

Arbeidet med nytt skøytestadion på Valle Hovin startet opp for alvor med at Oslo i 2013 vurderte å søke om OL i 2022. Siden det ikke ble noe OL på Oslo, så er planene nedskalert og det var en del diskusjon/jobbing i 2017-2019. Det var imidlertid først i juni 2020 at Bystyret i Oslo besluttet endelig at man skulle bygge en ny isflate på gamle Valle Hovin skøytestadion. Ett vedtak som legger til rette for og åpner opp for at man på et senere tidspunkt skal bygge hall over anlegget. Arbeidet med planer og forberedelser har pågått en stund. Søknad om rammetillatelse for anlegget ble sendt inn i desember 2020 og Plan og bygningsetaten innvilget rammetillatelsen i mars 2021. Nå har man startet med de største oppgavene.

Denne våren har man bygget salamandergjerde og salamander hotell, slik at den rødlistede salamanderen som benytter de gamle betong fundamentene på Valle Hovin til overvintring, skal få nye overvintrings muligheter. Dette var nødvendig for ikke unødig å utsette rivningen av det gamle anlegget.

I slutten av juni la Kultur og Idrettsbygg anbudet på rivning av det gamle anlegget og bygging av det nye skøyteanlegget ut på Doffin. Her fremkommer det at gammel isflate skal rives og det skal etableres ny isflate mot vest med klargjøring for eventuell fremtidig ishall, og plassering i tråd med gjeldende reguleringsplan.

Kunstisbanens isflate er på 10 690 kvadratmeter består av en 400 meter-bane for hurtigløp på skøyter, og en bandybane innenfor ovalen. I tilknytning til aktivitetsflaten er det lagt opp til en tribune med plass til 1 500 tilskuere. Det er lagt opp til at kunstisbanen benytter arealer og funksjoner i Vålerenga stadion. Teknisk- og varmevekslerrom under banene gjenbrukes og rehabiliteres med utskiftning til moderne prosesskjøling og andre tekniske anlegg med mål om kostnadsoptimale løsninger med energieffektive og miljøriktige systemer.

Det skal etableres tilknytning til gang‐ og turveiforbindelser i nærområdet.

Prisen som man antyder for jobben, slik som beskrevet i anbudet, er 287 millioner kroner (ekskl. MVA). Fristen for å sende inn anbud er satt til 3.september kl 1200.

Hvis alt går som det skal, så betyr nok dette at man kan starte rivningen av det eksisterende anlegget denne høsten. Anlegget ble bygget tidlig på 60 tallet og er en stor selvbærende betongplate. Det blir en stor piggejobb for hele den gamle betongplaten skal fjernes. Når rive arbeidet er ferdig skal man starte å bygge det nye anlegget. Kommunen skriver på nettsiden om Valle Hovin at man planlegger å åpne anlegget til sesongen 2023/2024.

 

Les tidligere sak om at rammetillatelsen er sendt inn

Se beskrivelse av anlegget fra Arkitekten Pir II

Les utlysningen av anbudet på Doffin

Se lenke til situasjonsplan for den nye banen

Les om Salamandergjerdet og Salamanderhotell