Salamandergjerde og salamander hotell på Valle Hovin er nå ferdig bygget – I nabolaget til Ensjø

I mai skrev Ensjø aktuell informasjon om at arbeidene med salamandergjerdet var startet opp. Nå er arbeidet avsluttet, og området er planert og det er sådd gress på kantene.

Det er i forbindelse med utbyggingen av Valle Hovin skøytestadion at man har måtte forholde seg til at det i dette området er salamandere. Salamanderne holder til i Hovindammen på våren og sommeren og om høsten/vinteren så overvintrer de i den gamle betong konstruksjonen under/ i tilknytning til Valle Hovin skøyteanlegg.

Når skøyteanlegget i høst skal rives og bygges opp på nytt så skal det være en lengre anleggsperiode på området, så er det nødvendig med tiltak som sikrer at salamanderne til høsten ikke kommer fram til det området som er blitt et anleggsområde. Da vil de nemlig ikke ha noe sted for overvintring og hvis det skjer så vil bestanden i dette området kunne dø ut.

Så hvordan ser et salamandergjerde ut, jo det er en 30-40 cm høy stålkonstruksjon som er bygget på et frostsikkert underlag. Hensikten er å lede salamanderne til et trygt sted de kan overvintre. Derfor er ferdigstillelsen av salamander gjerdet og salamander hotellet viktig. Les mer i lenken under.

Nå kan forhåpentligvis salamanderne på Hovin gå høsten og vinteren trygt i møte. Neste skritt er at man velger en entreprenør som skal rive og bygge den nye Valle Hovin skøytestadion. Anbudet ble lagt ut på Doffin 26. juni og har frist 3. september.

 

Les tidligere sak om Salamandergjerdet.

Les sak om at trær hogges for å bygge gjerdet

Les om anbudet for bygging av nye Valle Hovin på Doffin

(Bildene av salamandere er tatt i nabolaget på Valle Hovin av fotograf Mona Bergum)