Nå bygges det salamandergjerde og salamander hotell på Valle Hovin – i nabolaget til Ensjø

I forbindelse med den tidligere utbyggingen av Vålerenga stadion og nå i forbindelse med flyttingen av isflaten på Valle Hovin skøytestadion, så har man måtte forholde seg til at det i dette området er salamandere. Salamanderne holder til i Hovindammen på våren og sommeren og om høsten/vinteren så overvintrer de i den gamle betong konstruksjonen under/ i tilknytning til  Valle Hovin skøyteanlegg.

Når skøyteanlegget nå skal rives og bygges opp på nytt og det skal dermed være en lengre anleggsperiode på området, så er det nødvendig med tiltak som sikrer at salamanderne til høsten ikke kommer fram til det området som er revet. Da vil de nemlig ikke ha noe sted for overvintring og hvis det skjer så vil bestanden i dette området kunne dø ut.

Bestanden i Hovindammen består av både småsalamander og stor salamander. I en undersøkelse som ble gjort i slutten av mai 2018 så fanget man inn og registrerte 26 storsalamander, 11 hann og 11 hunner og samt 4 juvenile. Hos småsalamander var fangsten på 257 småsalamandere, 173 hanner og 84 hunner. Selv om man ikke ser disse dyrene så ofte så er det et skjult dyre mangfold på Valle Hovin området.

I vår og sommer så gjennomføres det derfor tiltak som sikrer den fremtidige bestanden av salamandere i området. Tiltaket er å bygge et ledegjerde på 204 meter bestående av en metallbjelke og en liten jordvoll som er lagt oppå på ett gruslag som sikrer tiltaket mot tele og bevegelse.  Det er ikke veldig stort inngrep for ledegjerdet er 204 meter langt, og ca 40 cm høyt. Salamander hotellene blir en liten jordvoll på 5×5 meter med høyde på 1,40 cm. Ikke de mest synlige tiltakene, men når man bygger dem, så er det visuelt synlig med gravemaskin og slike ting.

Arbeidet med å skape rom/plass skjedde tidligere i vår, når man måtte felle noen trær for å få plass til tiltaket. Nå i mai/juni så bygges konstruksjonen. I tillegg til selve gjerdet som skal hindre salamanderne å komme ut i byggeplassen, så skal det bygges 3 overvintrings installasjoner (Salamander hotell) der salamanderne skal kunne overvintre i fremtiden.

Så for deg som går tur igjennom 100 meterskogen eller furuskogen mellom Valle borettslag og Valle Hovin skøyte stadion, så skal du vite at grave arbeidet er et dyrevelferds tiltak. Håper du nå fikk litt kunnskap og informasjon som du til daglig ikke tenker så mye på!

 

Les mer om Salamandere

Les tidligere sak om dette

Her kan du lese en rapport om salamandere i Oslo

Bildene av salamandere er tatt i nabolaget på Valle Hovin av fotograf Mona Bergum