Byggeplassene i Malerhaugveien på Ensjø skaper utfordrende situasjoner for myke trafikanter.

Ensjø aktuell informasjon har fått flere henvendelser om trafikksikkerhet i tilknytning til byggeprosjekter i området. Dette knytter seg ofte til situasjoner der plassen som myke trafikanter trenger for å komme seg igjennom området, blir redusert eller benyttes til andre formål.

Det er mange av byggeplassene som har lite med arealer der biler og utstyr kan lagres eller stå på en fornuftig måte. Spesielt når det kommer leveranser til byggeplassene så står lastebiler, betongbiler, betongpumper ofte i veien eller på områder som er beregnet for fotgjengere.

Bekymringen går på at deler av Malerhaugveien og deler av Grønvollallè benyttes av yngre skoleelever på vei til Teglverket skole og eldre elever som skal til ungdomsskolen eller videregående skole på F21, så er det utfordringer med farlige situasjoner. Selv voksne som skal levere i barnehager i området opplever at det er problemer med å komme fram eller farlige situasjoner der man må ut i veien for å komme rundt hindringer.

Ensjø aktuell informasjon vil oppfordre alle som ofte opplever utfordringer for myke trafikanter i dette området, om å vurdere å varsle dette inn til Plan og bygningsetaten og Bymiljøetaten. De har makt og myndighet til å ta dette opp med utbyggerne. De kan også komme opp med løsninger som sikrer området bedre.

Meldinger om problemområder kan sendes til: Plan og Bygningsetaten: postmottak@pbe.oslo.kommune.no eller Bymiljøetaten postmottak@bym.oslo.kommune.no Husk å beskrive situasjonen og merke med gate/vei hvor henvendelsen gjelder. Alternativt kan men benytte bymelding innsendingen.

Bildene øverst i denne saken har Ensjø aktuell informasjon fått fra bekymrede foreldre som bor i området. De viser et øyeblikksbilde av hva man opplever som myk trafikant.