Det nærmer seg offentlig høring for Obos sitt boligprosjekt i Grenseveien 71 på Ensjø

Obos skal bygge boliger på eiendommen der den gamle Jarlsberg mineralvanns fabrikk lå, i krysset Malerhaugveien/Grenseveien. Dette var et av de første stedene Coca Cola ble produsert i Oslo. Obos kjøpte eiendommen i 2017 og arbeidet med boligprosjektet ble startet opp i april 2019.

Det har vært gjennomført oppstartsmøte og 3 dialogmøter i dette prosjektet. Det nærmer seg nå at dette prosjektet skal ut på offentlig høring. Det skjer nok over sommeren eller nærmere høsten.

Planområdets størrelse (tomta) er på 8748 m² og Obos ønsker å bygge 15 750 m² med boliger noe som tilsvarer ca 168 leiligheter. Deler av en eksisterende lagerhall vil bli bevart, men kappes av i bakkant for å gi uteareal.

Høydene i prosjektet varierer fra 4-7 etasjer. Høyest ut mot Grenseveien og lavere innover langs Malerhaugveien. Obos forsøker å maksimere høydene i prosjektet og er nok over det planleggingsprogrammet for Ensjø tillater.

I referatet fra dialogmøte 3 kan man lese at Plan og bygningsetaten sier: «Vi viser til tidligere tilbakemeldinger og overordnede føringer for Ensjø i dialogmøte 2 vedrørende høyder og kvaliteter. – Dere må vurdere om utnyttelsen blir noe høy ettersom det kan gå på bekostning av utearealer og bokvaliteter. Det kan virke som rammene som er vist her utfordrer både overordnede føringer og krav til bokvaliteter som kan gi en høyrere reguleringsrisiko. Konklusjon: Vi anmoder om at Planleggingsprogrammet for Ensjø legges til grunn for høyder og utnyttelse.»

En annen ting som man kan være oppmerksom på er at dette prosjektet planlegges med kun 45 parkeringsplasser. I dag er det ikke offentlig gateparkering utenfor denne eiendommen og man planlegger å bygge forhager og grøntrabatt på arealet som er privat parkering. Hvis gateparkeringen/beboerparkeringen langs andre siden av Malerhaugveien videreføres, så vil det bli mange som skal finne parkeringsplasser i dette området.

Dette betyr at naboer og tilgrensende borettslag og sameier må følge litt med nærmere høsten, når prosjektet blir sendt ut på offentlig høring. I saksinnsyn har det blitt lagt ut et nytt dokument som viser nye illustrasjoner av prosjektet. Dette er et fint hjelpemiddel for å visualisere hvordan det kan bli i fremtiden.

 

Se dokument med bilder av hvordan prosjektet kan se ut.

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell Informasjon

Se alle dokumentene om prosjektet i saksinnsyn

Les om Coca Cola produksjonen på Ensjø