Er Ensjø området grått og trist eller fullt av farger

 

Det finnes de som mener at Ensjø er grått og trist, men er det faktisk det? Dette spørsmålet er det sikkert mange meninger om. Der noen bryr seg, så er det andre som ikke bryr seg om det. Et annet spørsmål som kan drøftes er om det gamle Ensjø er mer fargerikt enn det nye Ensjø. Det kan sikkert også diskuteres om Ensjø er gråere og mindre fargerikt enn andre bydeler i Oslo.

Dette måtte jeg finne litt ut av og du er invitert med på denne uhøytidelige bilde rundturen som ble gjennomført en solrik lørdag på Ensjø. OBS! Denne saken er kun en sak om farger i nabolaget, ikke om arkitektur og hvordan bygninger ser ut eller er bygget, det kan være en senere sak.

Bygninger på Ensjø har i hovedsak 5 typer fasader. Pusset betongfasade som er malt, platefasade ofte i malt metall, glassfasade, mursteins fasade eller treverk på fasaden. I mange bygg finner man kombinasjoner av disse fasadene.

Litt grovt sett kan man si at du på Ensjø området finner noen bygninger som er fra før 1900 der de aller fleste er i tre, mange industri og boligbygninger som er bygget før 1970 er bygget med teglstein, i perioden 1970 frem til 2000 er det ikke oppført så mange bygg i området, men fra 2002 og til nå er det bygget mange bygg med pusset betongfasade eller teglstein. De byggene som er oppført de siste 15 årene er ofte boligblokker bygget på gamle næringseiendommer, der de gamle byggene er revet.

Så var det dette med farger da. Du finner mange farger og kombinasjoner av farger på Ensjø. Det er hvit, svart, brunt, gult, rødt, grønt, grått. Det er lite blått og ikke rosa (med ett unntak som også ligger utenfor Ensjø området som er en bygning på Hasle i krysset Grenseveien/Økernveien)

Jeg har gjort følgene observasjoner på min tur.

  • Det er mer rødt og gult på Ensjø området enn det er grått
  • Det er en del hvite bygg (spesielt i Gladengveien)
  • Det gamle Ensjø er mer fargerikt enn det nye
  • Det nye Ensjø har ikke så skarpe farger som det gamle
  • Malerhaugen har skarpere farger en andre steder på Ensjø
  • Hvis du kikker nærmere etter så er det flere farger på hus enn du tror (kikk rundt hele huset)
  • Mindre hus og trehus har ofte skarpere farger enn større hus, om man ser bort fra svart
  • Det er kanskje farlig å peke ut noen farger som ikke finnes her, men rosa finner man ikke på Ensjø og blått er det lite av her
  • Det er mye mindre grått enn du skulle tro.

På min rundt tur har jeg tatt mange bilder og du skal i denne saken få se 34 av dem ,som eksempler på det gamle og nye. Det å kjøre bil igjennom området gir ikke en rettferdig oppfattelse av fargene. Du må gå litt rundt og se og oppleve. Og ja alle bygninger er ikke tatt med, så dette er et utvalg.

Jeg har full forståelse for at det råder mange meninger om dette med farger og vil du si din mening om farger, så kan du gjøre det på facebook siden/gruppen til Ensjø Aktuell informasjon!