Kraftig økning i trafikkulykker på Ensjø spesielt i krysset Ensjøveien/Gladengveien

Ulykker på Ensjø 2013 og 2014

Ensjø Aktuell informasjon er opptatt av trafikksituasjonen i nærområdet og spesielt i krysset Ensjøveien/Gladengveien som nok er det farligste krysset i området, uten signallys regulering. I løpet av de siste 2 årene har det vært en stor økning i ulykker i Ensjøveien og Gladengveien. I 2012 var det ingen ulykker på disse veiene. I 2013 var det 4 ulykker og i 2014 var det 4 ulykker.

Litt historie: Jeg undersøkte i august 2013 trafikkulykker i området Ensjø med fokus på Ensjøveien, Gladengveien. Ser man på tall fra 2012 var det ingen ulykker i Gladengveien eller Ensjøveien. (les hele den saken i bunnen av denne artikkelen)

Hva er situasjonen dag: Jeg har i juni 2015 på nytt sjekket tall for Ensjøveien og Gladengveien for perioden 2013 og 2014. (Tall for 2015 er ikke tilgjengelige enda). Det har i 2013 og 2014 vært 8 bilulykker i dette området. 3 inkluderer forgjengere, 1 inkluderer sykkel, en inkluderte MC og 3 kun biler. 4 av ulykkene skjedde i selve krysset Ensjøveien/ Gladengveien 2 av ulykkene involverte fotgjengere (1 med alvorlig skade). 1 ulykke involverte sykkel. Se kart for hvor ulykkene har skjedd. (1=fotgjenger, 2=sykkel, 3=MC, 4 =bil)

Det bør imidlertid nevnes at det i perioden fra starten på 2003 til slutten av 2014 (12 år) så har vært 41 ulykker i Ensjøveien og Gladengveien. Deler man antall ulykker på antall år så blir snittet 3,4 ulykker i året. De to siste årene med 4 ulykker er dermed høyere enn snittet og betydelig høyere enn året 2012 uten ulykker.

Dette er en bekymringsfull utvikling av trafikksituasjonen og sier tydelig at noe må gjøres med engang. Det har vært et betydelig engasjement hos beboere og sameier i området for å få til endringer i trafikken. Men det eneste tiltaket som har skjedd er at man i mars 2014 reduserte hastigheten fra 50 til 40 kilometer i Gladengveien.

Den siste henvendelsen til lokale myndigheter var det styreleder i Ellipsen borettslag som gjorde, når vedkommende i april skrev brev til Oslo kommune v/Bymiljøetaten og Oslo politidistrikt v/Trafikkseksjonen. Henvendelsene var resultatløse og ble avvist begge steder.

Hva gjør at situasjonen er slik at ulykkene øker? I dette krysset må man passere parkerte biler og holde øye med 3 fotgjengeroverganger, 2 sykkelfelt + møtende og kryssende biltrafikk. Selv om Ensjø veien har skiltet 40 km hastighet så overholdes dette ikke og farten er høyere.

Kort vei fra krysset er utkjørsler fra 2 dagligvareforretninger med en stor kundetrafikk samt at det etter kl. 1700 parkeres biler på begge sider av veien. Dette toppes med at Ensjø T-banestasjon ligger på den ene siden og en av kun to mulige krysningspunkt mellom Ensjø og Kampen har sitt utgangspunkt i dette krysset.

I tillegg er det slik ordnet at Næringsvirksomheten i Gladengveien 2 (Rema 1000) har 12 -15 parkeringsplasser foran butikken der det ved mye trafikk til butikken kun er mulig å kjøre ut fra plassene over gangfeltet og ut i krysset Ensjøveien/Gladengveien som en 5 vei ut i krysset. På den andre siden har Næringsvirksomheten (Ford og Kiwi) 8-10 avgiftsbelagte parkeringsplasser som kun er tilgjengelig via å kjøre på fortauet.

Det er ofte trafikkaos i området, spesielt i perioden kl.0700 til kl.0900 og kl.1500 til kl.1700 på hverdager. Så kan man spørre seg om dette kommer av økt biltrafikk, økt antall beboere, flere butikker ol eller om det kommer av uvettige trafikanter eller er det andre årsaker.

Årsaken til den avventende holdningen hos beslutningstakere kan sikkert oppsummeres med at problemet slik det fremstår i dag, kanskje vil forsvinne når Gladengveien i løpet av noen år blir omgjort til en miljøgate uten parkering. Det blir adskilte gang og sykkelveier og med Hovinbekken oppe i dagen, som et blått element i trafikkbildet.

Men det spørs om vi kan vente på disse tiltakene hvis ventet tiden bidrar til at flere kan skades i ulykker.

Les om redusert hastighet

Les tidligere sak om trafikk situasjonen

Les henvendelsen fra Ellipsenborettslag Biltrafikk foran Gladengveien 2