Da er trafikklysene i Ensjøveien/Gladengveien på Ensjø satt opp

Tirsdag 25.februar ble trafikklysene i krysset Ensjøveien/Gladengveien satt opp. Arbeidet har pågått de siste tre månedene. Det har vært en del gravearbeider og legging av kabler og i dag ble lysekronene satt på. Litt senere på dagen ble lysene slått på og satt i gul blink.

Bymiljøetaten opplyser at de kommer til å stå i gul blink inn i neste uke, slik at trafikantene kan bli vant til at det er lysregulert. Det skal dessuten lages markeringer i veibanen der stopplinjer for bilene blir laget. Regner med at de manglende sykkelbane markeringene også blir merket opp samtidig.

Krysset i Ensjøveien/Gladengveien ble omtalt i Aftenposten i juli 2018 som at av Oslos ti farligste steder/veistrekninger, basert på alle ulykkene som skjer der.

Trafikklysene vil bety en tryggere hverdag for de myke trafikantene som benytter krysset og området rundt. Men det betyr også at fotgjengere ikke lengre bare kan gå rett ut i veien, men må vente på grønt lys for gående.

I neste uke får vi se hvordan trafikkavviklingen blir, når lysene settes i normaldrift.

Les tidligere sak om dette 

 

Se video