Det varsles nå oppstart av planarbeid for Fyrstikktorget på Helsfyr med høyhus på 13 og 24 etasjer i nabolaget til Ensjø

kk 19 b kk 19 a
Det varsles nå oppstart av planarbeid for Fyrstikktorget, Karoline Kristiansens vei 1-9 med høyhus på 13 og 24 etasjer. Planen fremmes av Lund+Slaatto Arkitekter AS på vegne av forslagsstiller City Finansiering AS. Planområdet er ca. 14,8 daa og består av eiendommene Karoline Kristiansens vei 1-9.

De er i dag regulert til blandet formål; bolig/forretning/kontor. Hensikten med reguleringen er å øke utnyttelse på tomten. Tomten ønskes regulert til bolig, næring, kontor, handel og hotell. Dette er i tråd med føringer i overordnede planer (Kommuneplan for Oslo 2015, og Strategisk plan for Hovinbyen, høringsutkast 2016), som angir høy tetthet og funksjonsblanding i utviklingsområde ytre by, i knutepunkt og i regionalt sentrumsområde Helsfyr / Bryn.

Denne saken hadde oppstartes møte i februar 2017 og hadde drift fram til september 2017, men har siden stått litt på vent. I mai 2018 ble det igjen aktivitet og nå er den varslet med oppstart av planarbeid.

Prosjektet som skisseres er å bygge på den gamle bebyggelsen på Fyrstikktorget samtidig som man ønsker å bygge to høyhus på området. Det opplyses at hoveddelen av bebyggelsen vil få en høyde på 6-7 etasjer. Men det ene tårnet vil ha en høyde på 24 boligetasjer. Og det andre tårnet/hotellet vil ha en høyde på 13 etasjer.

Det har de siste årene vært flere forslåtte prosjekter i dette området som alle har det til felles at de i første planene har hatt grensesprengende tanker om høyder. I Grenseveien 90 foreslo man i april 2015 et bygg på 29 etasjer. Etter at Skanska kjøpte eiendommen har dette blitt redusert til max 16 etasjer, men fortsatt pågår reguleringsarbeidet uten at man med sikkerhet kan si hvor høyt det blir.

Man har i tillegg fått prosjekt i Grensesvingen 7 og 9 og Grenseveien 97 som foreslår prosjekt med 15 etasjer. Så har man fått har Fredrik Selmers vei 2 med foreslått 22 etasjer.  Vålerenga har et prosjekt i Innspurten 2 på 10-12 etasjer. Det er flere slike prosjekter i området, men jeg nevner ikke alle.

Det pågår derfor et arbeide med hele dette området (Helsfyr) som knytter seg til Hovinbyen planen og det er nok her høyhus galskapen dukker opp. For dette var i alle tidligere planer tenkt som næringsområde med noe innslag av boliger, men når tankene om høyere utnyttelse dukket opp så tenker boligspekulantene at har kan det tjenes store penger på å benytte de tenkte kontorhøydene som boliger og dermed ble det mye penger i spill. Derfor har mange grunneiere og selskaper som eier grunn på Helsfyr, gått over til å tenke boliger med de næringshøydene som er skissert. Dermed blir det mer boliger og mindre næring.

Jeg som skriver Ensjø Aktuell Informasjon er generelt skeptisk til slike høyder og mener at det i dette området bør være varierte høyder med 5 til 7 etasjer som normalen og 8-10 etasjer som max. Det er ikke mulig og levere nok og gode utearaelar med disse utnyttelsene som er foreslått på området. Det gjør at bokvaliteten til fremtidige innbyggere blir dårlig. Næringslokaler som ikke krever samme utearealer som boliger kan være 12 etasjer.

Men nå gjelder det Fyrstikktorget, Karoline Kristiansens vei 1-9 og når saken nå er varslet med oppstart, så gjør det at du som nabo, bruker, eller person som er opptatt av gamle industribygninger eller rett og slett en bekymret borger kan komme med innspill til utbygger. Fristen for innspill er satt til 15. august 2018

Jeg anbefaler alltid at slike innspill sendes i kopi til Plan og bygningsetaten for da havner de i saksmappen og alle kan se hva som er spilt inn tidlig i prosessen.

 

Les saken på Oslo kommunes sine sider og her finner du kontakt informasjon og mulighet for å sende inn innspill

Les tidligere sak om dette prosjektet fra mars 2017

Les sak om Grensesvingen 7 og 9 og Grenseveien 97

Les sak om Fredrik Selmers vei 2 

Til spesielt interreserte for Helsfyr området så er dette et bra dokument å lese

kk 19 c helsfyr høyder