Den gamle næringsbygningen i Malerhaugveien 15 på Ensjø er snart revet ned

Som Ensjø aktuell informasjon har omtalt tidligere så pågår det en del rivningsarbeider på Ensjø om dagen. Nå er det meste av næringsbygningen som ligger i Malerhaugveien 15 revet.

Reguleringsplanen for Malerhaugveien 15 ble vedtatt i bystyret i desember 2019. USBL søkte i juni 2020 om rammetillatelse for boligbebyggelse i fire bygg på et felles lokk i 1.etasje, med tilhørende utearealer. Reguleringen som er vedtatt gir ca. 86 boliger i fire bygg på 4 til 6 etasjer. Rammetillatelsen ble innvilget i desember 2020.

Arbeidet med innvendig rivning startet opp i august og har fortsatt frem til starten på oktober, da de store maskinene kom og river selve betongkonstruksjonen av bygningen!

Boligprosjektet hadde salgsstart 23.mars 2021 og prosjektet har nå solgt 56 av 86 leiligheter.

 

Les om salgstall i 3 kvartal

Les om at bygningen i Gladengveien 12 og 14 er revet.

Les sak om at 3 bygninger på Ensjø skal rives.