Det er solgt 154 nye boliger på Ensjø i tredje kvartal 2021

Salgstallene for tredje kvartal 2021 viser salgstall som er på linje med salget i andre kvartal og det er solgt 154 leiligheter i de 13 boligprosjektene som er på Ensjø. Det er flere boligprosjekter som har solgt 26 boliger, dette kvartalet Tøyen Taket, Humlehagen og Vario. Men det er Obos sitt prosjekt Lamanders hage som har solgt flest med 27 solgte leiligheter.

Tar vi en oppsummering av alle prosjekter med de boligene som skal bygges, så er det nå 376 boliger som ligger ute til salgs eller skal selges i prosjekter som er under bygging. Dette er en liten nedgang fra de tidligere kvartalene. Tallet for andre kvartal 2021 var 436 og for første var det 435 leiligheter.

Det er ingen prosjekter som ble utsolgt i tredje kvartal, men det er flere prosjekter som nærmer seg utsolgt. Det har kommet ett nytt prosjekt i dette kvartalet og det er Skanska sitt Vario som hadde salgsstart i august.

Tallene for de enkelte prosjekter ser slik ut:

I Prosjektet Tiedemannsparken (Selvaag) er 308 av 317 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 13 leiligheter og nå er det 9 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i april 2019. Prosjektet har 4 salgstrinn. Trinn A, B er utsolgt og det er salg i trinn C og D. Trinn C ble lagt ut i april 2020. Hus A er bygget ferdig og innflytting har skjedd. Bygg B har hatt innflytting. Arbeidene med hus C og D er kommet langt og det pågård innvendige arbeider i disse trinnene.

I Prosjektet Tigergården (Skanska) er 160 av 161 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 4 leiligheter og nå er det 1 ledige leilighet i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i juni 2019. Byggearbeidene på tomta er ferdige og nå gjenstår fasader og innvendige arbeider.

I Prosjektet Malerhaugveien 28 (Neptun Properties) er 77 av 80 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 2 leiligheter og nå er det 3 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i juni/juli 2019. Byggene er ferdig bygget og det pågår innvendige arbeider og fasadearbeider.

I Prosjektet Malerhaugveien 20 (Bunde bygg) er 104 av 106 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 1 leilighet og nå er det 2 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2019. Alle 3 bygninger er oppført og det pågår lukking av byggene.

I prosjektet Locus Ensjø (Selmer Eiendom) er 205 av 206 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 9 leiligheter og nå er det 1 ledige leilighet i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2019.  Byggearbeidene på tomta har startet opp på bygningene. To bygg er kommet opp i rett høyde etter er under arbeid og det

I Prosjektet Ensjølyst (Neptun Properties) er 72 av 82 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 3 leiligheter og nå er det 10 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i november 2019. De gamle bygningene på tomta er revet og gravearbeider på tomta har startet opp.

I Prosjektet Malerhaugveien 25 (Attivo) er 195 av 230 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre tredje har solgt 9 leiligheter og nå er det 35 ledige leiligheter i dette prosjektet. (OBS! i total salgstallet ligger det inne et salg på 36 leiligheter i en oppgang som er gjort til en kjøper) Prosjektet hadde salgsstart i juni 2020. Det skal selges boliger i 4 trinn. I Trinn 1 og 2 er i salg og trinn 3 ble lagt ut i mars. Grunnarbeider og byggearbeider på tomta har startet.

I prosjektet Kongsløkken (Bonava) er 97 av 127 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 3 leiligheter og nå er det 30 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart 20.september 2020. Grunnarbeidene på tomta er startet med graving og sprengning. Deler av bygget er startet opp og bygget.

I Prosjektet Lumanders hage (Obos) er 154 av 216 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 27 leiligheter og nå er det 62 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart 28.oktober 2020. Bygge arbeidet på tomta har startet opp.

I Prosjektet Tøyen Taket (Neptun Properties) er 56 av 85 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 26 leiligheter og nå er det 55 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart 12.november 2020. Bygningene på tomta er revet og gravearbeid er startet på tomta.

I prosjektet Malerhaugveien 15 (USBL) er 56 av 86 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 5 leiligheter og nå er det 30 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart 23.mars 2021. Ingen ting er gjort på tomta, men det jobbes med innvendig rivning.

I prosjektet Humlehagen  (Ferd) er 45 av 141 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 26 leiligheter og nå er det 96 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart 11. mai 2021. Bygningene på tomta er under rivning.

I prosjektet Vario (Skanska) er 26 av 94 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 26 leiligheter og nå er det 68 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart 15.august 2021. Ingen ting har skjedd på tomta og bygningene venter på rivning.

 

OBS! Tallene som frem kommer i denne saken, er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik. (tallene er fra 30/9-2021).

Når det gjelder planer på Ensjø området, så har det skjedd flere ting som er verdt å nevne.

Som Ensjø aktuell informasjon har skrevet om tidligere så har Ferd trukket boligplanene som var planlagt på Ensjøveien 3 til 5, siden eiendommen er solgt til NRK. Boligplanen som var på eiendommen Ensjøveien 7 til 15 er også satt på vent, siden nr 7 er solgt til NRK. Her var det allerede en usikkerhet knyttet til at dette kunne blitt en ungdomsskole tomt. Men den er nå for liten for dette. Hva som skjer på de gjenværende eiendommene Ensjøveien 9 til 15 er derfor uklart i øyeblikket

Når det gjelder Møller eiendom sin tomt i Grenseveien 65 til 67 så jobbes det med boligplaner, men det blir mer og mer sannsynlig at dette blir den nye ungdomsskole tomta på Ensjø. Dette grunnet at NRK har kjøpt deler av den andre tomta, der det var mulig med skole. Plan og bygningsetaten har bedt Møller om å holde igjen arbeidet med prosjektet.

Det er også kommet opp planer for eiendommen Gladengveien 17 som ligger rett ved Møller sin eiendom. Denne nye tomta har også blitt omtalt som skoletomt, sammen med Møller sin eiendom. Her er derimot boligplanene mye lengre tidshorisont da eiendommen er fremleid til Ragde eiendom på en lengre kontrakt.

Når det gjelder mer holdbare bolig planer så kan det nevnes at boligplanene på Helsfyr med Grenseveien 97, Grensesvingen 7 + 9 nå er oversendt til politisk behandling i byrådet. På selve Fyrstikktorget har boligplanene i form av to høyhus blitt lagt ut på offentlig høring.

Obos har startet opp et arbeid med regulering av Grenseveien 71. Kolberggruppen har også startet med boligplaner på eiendommen der de store stålverkshallene ligger, her var reguleringen ferdig i 2007 så dette er bare en vanlig byggesak hos Plan og bygningsetaten. Byggeplanene i prosjektet er nabovarslet til de nærmeste naboene. Dette prosjektet har fått navnet Ensjøparken.

Les om salgstallene for andre kvartal 2021