Viste du at snus og sneipforsøpling er et stort problem i Oslo, også på Ensjø og i nabolaget

Et av Oslo og Ensjø sine store forsøplingsproblem er snus og sneipforsøpling. Mange er ikke klar over det, men brukte snusposer og sigarettsneiper er faktisk den forsøplingen som det blir funnet mest av i Oslo. Snus og sneip inneholder plast og gifter som er farlige for miljøet – og mye av forsøplingen ender til slutt opp i fjorden.

Bymiljøetaten og Bydel Gamle Oslo gjennomfører i oktober og november kampanjen «Snus- og sneipfrie gater» ved tre lokasjoner i bydel Gamle Oslo: Thorbjørn Egners plass på Kampen, Grønlands Torg og Oslobukta. På Thorbjørn Egners Plass er det satt opp «ballot bins», hvor man kan stemme på dilemmaer med sneipen, avfallskasser har fått foliering, noen lyktestolper har bekledning som sneiper og det er informasjonsskilt som belyser problematikken.

Hvis du kikker deg litt rundt på steder der mange folk ferdes, så vil du se ganske mye av sneiper og brukte snusposer. Tenk Ensjø Torg, sitteplasser langs Hovinbekken og steder der folk venter.

Tenk deg om før du kaster sneipen eller snusen på bakken eller i bekken – Kast den i søpla!

Les mer på Kommunens sine sider