Over 5000 leiligheter solgt på Ensjø siden Ensjøplanen ble vedtatt i 2004

Nå er en milepel i boligsalget på Ensjø blitt passert, med boligsalget på 154 leiligheter i tredje kvartal 2021 har det nå blitt solgt over 5000 boliger på Ensjø. Det tallet som Ensjø Aktuell Informasjon har regnet frem til er at totalt 5602 leiligheter solgt, men innenfor området av Ensjøplanen så er det solgt 5085 leiligheter. Tallene er basert på den boligstatistikken som presenteres hvert kvartal på bloggen Ensjø Aktuell informasjon.

Ensjøplanen ble påbegynt i 1998/99 og vedtatt i 2004. I den skisserer man at det skal bygges ca 7000 nye leiligheter på Ensjø. Ensjøplanen er en områdeplan som har lagt planer for boliger, veier, parker, parkdrag/grønne områder og turveier. Den er også fulgt opp av Veiledende plan for offentlige områder (VPOR) på Ensjø.

Planene har sakte, men sikkert blitt fulgt og gjennomført. Det har blitt gravd ned høyspentledninger, laget oppgraderinger av veier. Det er bygget mange nye barnehager.  Det er bygget 2 videregående skoler på området og det er kjøpt inn tomt til barneskole og man jobber nå med tomt for ny ungdomsskole. Hovinbekken er åpnet og lagt åpent opp i dagen igjennom hele området. Det er bygget ny/oppgradert T-banestasjon og det er samtidig laget et stort torg sentralt på området. Den største parken i området Tiedemannsparken blir utvidet med del 3 i mai. Det er bygget eller oppgradert mer enn 52 mål med parker og grønne områder.

Det som har finansiert dette store prosjektet er kommunenes skattepenger og utbyggeravtaler/bidrag fra boligutbyggere. Ensjø er som planen skisserer i ferd med å gå fra å være bilbyen til å bli boligbyen.

Det er selvsagt ikke alt som er perfekt, vi har fått noen høyhus som de fleste ikke ønsket. Vi har litt treghet på noen parkdrag og det har tatt litt tid med trafikksikkerheten. Men de fleste tingene løser seg om man er tålmodig. For en som har bodd her siden 1999, så har det skjedd store forandringer og nå kan vi starte å se mållinjen. Det har vært 17 år med endringer og nå er det kun 8 år igjen til alt skal være ferdig i følge Plan og bygningsetatenes nettsider om Ensjø.

Hvis vi går tilbake til salgstallene, så har jeg tatt med tall fra 2002/2003 da de første bygningene ble bygget i det som i dag heter Ensjøbyen. I Malerhaugveien 24-26 ble det bygget 100 leiligheter og dette kan regnes som den første starten på Ensjøbyen.

Deretter har det gått slag i slag med store og små reguleringsplaner. De tre største er Tyngdepunktet, i dag mest kjent som Ensjø Torg. Kjerneområdet er en stor regulering, det området som ligger på begge sider av Gladengveien og så har man Tiedemannbyen. Vi har også reguleringsplanen for det gamle Narvesens området der Marienfryd ligger i dag. Hovedtyngden av pågående reguleringer har flyttet seg nærmere Helsfyr.

Salgstallene har variert fra lave 63 leiligheter i 2008 opptil 870 leiligheter i 2016. Nå i tredje kvartal 2021 har man passert 5000 solgte leiligheter og det er to tredjedeler av det som ser planlagt. Det vil fortsatt være boligreguleringen og byggearbeider på Ensjø, men vi nærmer oss 2030 som er hovedmålet for at utbyggingen og transformasjonen skal være ferdig.

år solgte
år 2021 574
år 2020 746
år 2019 516
år 2018 222
år 2017 417
år 2016 870
år 2015 316
år 2014 232
år 2013 157
år 2012 314
år 2011 430
år 2010 311
år 2009 105
år  2008 63
år 2007 187
år 2003 100
sum 5560

 

Jeg må ta forbehold om at Kommunen i de formelle tallene ikke teller med 21 leiligheter i Hasle tårn og 354 leiligheter i Hovinenga, med begrunnelse av at de ligger rett utenfor det området som opprinnelig lå i Ensjøplanen. Det kan også være at de 100 leilighetene som ble bygget i Malerhaugveien 24 til 26 er bygget for tidlig. Hvis det er slik, så er tallet 5085 leiligheter solgt.

Det skjer fortsatt mye byggearbeider på Ensjø og det vil nok fortsette i noen år til, men jeg er av den oppfatning at de aller fleste som har flyttet hit trives og liker seg på Ensjø!

Les om salgstallene for tredje kvartal 2021

Les om salgstallene for hele 2020

Les kommunens Ensjø sider