Det er solgt 140 boliger på Ensjø i andre kvartal 2021 – Det er en halvering fra første kvartal

Salgstallene for andre kvartal viser en halvering av salget siden første kvartal og det er solgt 140 leiligheter i de 12 boligprosjektene som er på Ensjø. Det er boligprosjektet Malerhaugveien 15 som har solgt flest leiligheter i dette kvartalet med 38 salg. Deretter kommer det nye prosjektet til Ferd som heter Humlehagen, her er det solgt 19 og Lumanders hage har solgt 18 leiligheter.

Tar vi en oppsummering av alle prosjekter med de boligene som skal bygges, så er det nå 436 boliger som ligger ute til salgs eller skal selges i prosjekter som er under bygging. Tallet for første kvartal 2021 var 435.

Det er ingen prosjekter som ble utsolgt i andre kvartal, men det er flere prosjekter som nærmer seg utsolgt. Det har kommet ett nytt prosjekt i dette kvartalet og det er Humlehagen som hadde salgsstart i mai.

Tallene for de enkelte prosjekter ser slik ut:

I Prosjektet Tiedemannsparken (Selvaag) er 295 av 317 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 11 leiligheter og nå er det 22 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i april 2019. Prosjektet har 4 salgstrinn. Trinn A, B er utsolgt og det er salg i trinn C og D. Trinn C ble lagt ut i april 2020. Hus A er bygget ferdig og innflytting har skjedd. Bygg B er ferdig og nærmer seg innflytting så er pågår det avsluttende innvendige arbeider. Arbeidene med hus C er kommet langt. Trinn D ble lagt ut for salg i januar og her er man ferdig med byggearbeidene og har startet på fasader og innvendige ting.

I Prosjektet Tigergården (Skanska) er 156 av 161 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 2 leiligheter og nå er det 5 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i juni 2019. Byggearbeidene på tomta er ferdige og nå gjenstår fasader og innvendige arbeider.

I Prosjektet Malerhaugveien 28 (Neptun Properties) er 75 av 80 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 7 leiligheter og nå er det 5 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i juni/juli 2019. De gamle bygningene på tomta er revet og man har startet med byggearbeider en av de to bygningene på tomta har nådd rett høyde.

I Prosjektet Malerhaugveien 20 (Bunde bygg) er 103 av 106 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 5 leiligheter og nå er det 3 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2019. Det pågår byggearbeider på tomta. Trinn A med 36 leiligheter har blitt solgt i sin helhet til en investor/oppkjøper. Dette skjedde i april 2020, men ble først kjent i juli.

I prosjektet Locus Ensjø (Selmer Eiendom) er 196 av 206 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 8 leiligheter og nå er det 10 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2019.  Alle 4 trinn er i salg. Byggearbeidene på tomta har startet opp på bygningene.

I Prosjektet Ensjølyst (Neptun Properties) er 69 av 82 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 2 leiligheter og nå er det 13 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i november 2019. De gamle bygningene på tomta er revet og gravearbeider på tomta har startet opp.

I Prosjektet Malerhaugveien 25 (Attivo) er 186 av 230 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 14 leiligheter og nå er det 44 ledige leiligheter i dette prosjektet. (OBS! i total salgstallet ligger det inne et salg på 36 leiligheter i en oppgang som er gjort til en kjøper) Prosjektet hadde salgsstart i juni 2020. Det skal selges boliger i 4 trinn. I Trinn 1 og 2 er i salg og trinn 3 ble lagt ut i mars. Grunnarbeider på tomta har startet.

I prosjektet Kongsløkken (Bonava) er 94 av 127 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 16 leiligheter og nå er det 33 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart 20.september 2020. Grunnarbeidene på tomta er startet med graving og sprengning. Første del av kjellernivå er bygget.

I Prosjektet Lumanders hage (Obos) er 127 av 216 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 18 leiligheter og nå er det 89 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart 28.oktober 2020. Bygningene på er revet og gravearbeid er startet opp.

I Prosjektet Tøyen Taket (Neptun Properties) er 30 av 85 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 2 leiligheter og nå er det 55 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart 12.november 2020. Bygningene på tomta er revet og gravearbeid er startet på tomta.

I prosjektet Malerhaugveien 15 (USBL) er 51 av 86 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 38 leiligheter og nå er det 35 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart 23.mars 2021. Ingen ting er gjort på tomta, men det nærmer seg rivning.

I prosjektet Humlehagen  (Ferd) er 19 av 141 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 19 leiligheter og nå er det 122 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart 11. mai 2021. Ingen ting er gjort på tomta, men det nærmer seg rivning.

OBS! Tallene som frem kommer i denne saken, er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik. (tallene er fra 29/6-2021).

Når det gjelder planer på Ensjø området, så har det skjedd flere ting som er verdt å nevne.

Ferd har trukket boligplanene som var planlagt på Ensjøveien 3 til 5, siden eiendommen nå er solgt til NRK. Boligplanen som var på eiendommen Ensjøveien 7 til 15 blir nok også satt litt på vent, siden nr 7 er solgt til NRK. Her var det allerede en usikkerhet knyttet til at dette kunne blitt en ungdomsskole tomt. Men den er nå for liten for dette. Hva som skjer på de gjenværende eiendommene Ensjøveien 9 til 15 er derfor uklart i øyeblikket

Når det gjelder Møller eiendom sin tomt i Grenseveien 65 til 67 så jobbes det med boligplaner, men det blir mer og mer sannsynlig at dette blir den nye ungdomsskole tomta på Ensjø. Dette grunnet at NRK har kjøpt deler av den andre tomta, der det var mulig med skole.

Det er også kommet opp planer for eiendommen Gladengveien 17 som ligger rett ved Møller sin eiendom. Denne nye tomta har også blitt omtalt som skoletomt, sammen med Møller sin eiendom.

Når det gjelder mer holdbare bolig planer så kan det nevnes at boligplanene på Helsfyr med Grenseveien 97, Grensesvingen 7 + 9 nå er oversendt til politisk behandling i byrådet. På selve Fyrstikktorget har boligplanene i form av to høyhus blitt lagt ut på offentlig høring.

Obos har startet opp et arbeid med regulering av Grenseveien 71. Kolberggruppen har også startet med boligplaner på eiendommen der de store stålverkshallene ligger, her var reguleringen ferdig i 2007 så dette er bare en vanlig byggesak hos Plan og bygningsetaten. Dette prosjektet til Kolberg har fått navnet Ensjøparken.

Det prosjektet som er nærmest salgsstart er Skanska sitt siste prosjekt på Ensjø Torg, med adresse Skedsmogata 25. Det prosjektet har fått navnet Vario.

Les tidligere saker om boligsalg:

Les om rekordsalget i første kvartal 2021

Les om salgstallene fra hele 2020