Rekord salg av nye boliger på Ensjø i første kvartal – 317 solgte leiligheter

Det er satt ny salgsrekord av leiligheter på Ensjø i første kvartal 2021. Aldri tidligere er det blitt solgt flere boliger på ett kvartal siden Ensjøbyen ble vedtatt. Salget på 317 leiligheter er høyere enn den tidligere rekorden som var på 262 solgte, den ble satt i første kvartal 2016.

Nå skal det sies at årsaken til at rekorden kommer, er at en kjøper har kjøpt 36 boliger i et enkelt prosjekt. De 36 leilighetene ble solgt i Malerhaugveien 25. Uten dette salget, ville dette kvartalet blitt det tredje beste med 280 salg.

Det er boligprosjektene Lumanders hage og Malerhaugveien 25 som har flest salg, der begge har solgt 88 leiligheter. Deretter kommer Tiedemannsparken med 55 salg.

Tar vi en oppsummering av alle prosjekter med de boligene som skal bygges, så er det nå 435 boliger som ligger ute til salgs eller skal selges i prosjekter som er under bygging. Tallet for fjerde kvartal 2020 var 671.

Det er ingen prosjekter som ble utsolgt i første kvartal, men det har kommet ett nytt prosjekt. Malerhaugveien 15 hadde salgsstart på 86 leiligheter 23.mars.

Tallene for de enkelte prosjekter ser slik ut:

I Prosjektet Tiedemannsparken (Selvaag) er 284 av 317 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 55 leiligheter og nå er det 33 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i april 2019. Prosjektet har 4 salgstrinn. Trinn A, B er utsolgt og det er salg i trinn C og D. Trinn C ble lagt ut i april 2020. Hus A og B er bygget ferdig og her pågår det innvendige arbeider. Arbeidene med hus C er kommet langt. Trinn D ble lagt ut for salg i januar og her har man startet opp byggearbeidene.

I Prosjektet Tigergården (Skanska) er 154 av 161 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 19 leiligheter og nå er det 7 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i juni 2019. Byggearbeidene på tomta er nesten ferdige og nå gjenstår fasader og innvendige arbeider.

I Prosjektet Malerhaugveien 28 (Neptun Properties) er 68 av 80 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 8 leiligheter og nå er det 12 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i juni/juli 2019. De gamle bygningene på tomta er revet og man har startet med byggearbeider en av de to bygningene på tomta.

I Prosjektet Malerhaugveien 20 (Bunde bygg) er 98 av 106 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 7 leiligheter og nå er det 8 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2019. Det pågår byggearbeider og gravearbeid på tomta. Trinn A med 36 leiligheter har blitt solgt i sin helhet til en investor/oppkjøper. Dette skjedde i april 2020, men ble først kjent i juli.

I prosjektet Locus Ensjø (Selmer Eiendom) er 188 av 206 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 18 leiligheter og nå er det 18 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2019.  Alle 4 trinn er i salg. Byggearbeidene på tomta har startet opp med arbeider på kjelleren.

I Prosjektet Ensjølyst (Neptun Properties) er 67 av 82 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 2 leiligheter og nå er det 15 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i november 2019. De gamle bygningene på tomta er revet og gravearbeider på tomta har startet opp.

I Prosjektet Malerhaugveien 25 (Attivo) er 172 av 230 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 88 leiligheter og nå er det 58 ledige leiligheter i dette prosjektet. (OBS! i salgstallet ligger det inne et salg på 36 leiligheter i en oppgang som er gjort til en kjøper) Prosjektet hadde salgsstart i juni 2020. Det skal selges boliger i 4 trinn. I Trinn 1 og 2 er i salg og trinn 3 ble lagt ut i mars. Grunnarbeider på tomta har startet.

I prosjektet Kongsløkken (Bonava) er 78 av 127 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 17 leiligheter og nå er det 49 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart 20.september 2020. Grunnarbeidene på tomta er startet med graving og sprengning.

I Prosjektet Lumanders hage (Obos) er 109 av 216 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 88 leiligheter og nå er det 107 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart 28.oktober 2020. Bygningene på er i ferd med å rives.

I Prosjektet Tøyen Taket (Neptun Properties) er 28 av 85 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 2 leiligheter og nå er det 57 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart 12.november 2020. Bygningene på tomta er revet og ellers er ingen ting gjort.

I prosjektet Malerhaugveien 15 (USBL) er 13 av 86 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 13 leiligheter og nå er det 73 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart 23.mars 2021. Ingen ting er gjort på tomta, men det nærmer seg rivning.

 

OBS! Tallene som frem kommer i denne saken, er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik. (tallene er fra 30/3-2021).

Når det gjelder planer for flere boliger på Ensjø området, så er det flere av disse, her nevnes noen.

Ferd har varslet salgsstart på våren (første/andre kvartal) på prosjektet Humlehagen (Gladengveien 12 til 14). Videre så holder Ferd på med utvikling av boliger i Ensjøveien 3-5, reguleringen er godkjent.

I tillegg er det store boligplaner på Helsfyr med Grenseveien 97, Grensesvingen 9 og noe inne på selve Fyrstikktorget her pågår arbeidet med regulering. Obos har startet opp et arbeid med regulering av Grenseveien 71. Kolberggruppen har også startet med boligplaner på eiendommen der de store stålverkshallene ligger, her var reguleringen ferdig i 2007.

Det er også varslet at det skal bygges boliger på flere store eiendommer. Dette gjelder Møller eiendom sin tomt i Grenseveien 65 til 67 og det gjelder flere eiendommer i Ensjøveien 7 til 15. Men her er det en kompliserende faktor igjennom at en av tomtene vil måtte velges som ungdomsskole tomt. Før kommunen har gjort dette valget er det vanskelig å si så mye mer.

Les tidligere saker om boligsalg:

I fjerde kvartal ble det solgt 191 leiligheter

Det er solgt 746 leiligheter på Ensjø i 2020

Les om salgstallene fra første kvartal 2016 når forrige rekord ble satt