Rekord mange nye boliger solgt på Ensjø i første kvartal 2016 – Utrolige 262 boligsalg!

WP_20160207_13_29_59_Pro

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av årets første 3 måneder fra januar og frem til slutten av mars (førstekvartal) solgt totalt 262 nye boliger.

Salget på 262 leiligheter er rekord høyt, det er faktisk over dobbelt så mye som den tidligere rekorden på 126 fra 2012. I 2015 ble det solgt 76, I 2014 ble det solgt 29, i 2013 ble det solgt 43 og i 2012 ble solgt 126 boliger i første kvartal.

Det er boligprosjektet Grenselunden som topper salgene i dette kvartalet. De har alene på to måneder i februar og mars solgt tilsammen 140 leiligheter. Skanska med to prosjekter Petersborgkvartalet og Utsiktskvartalet kommer ikke opp til mer enn halvparten av salget til Grenselunden. 3 bolig prosjekter er også blitt utsolgt i dette kvartalet, og de er Hovinbekken 2, Verkshagen 1 og Stålverkskroken 1

Tar vi for oss de enkelte prosjektene så ser det slik ut:

I prosjektet Petersborgkvartalet (Ferd/Skanska) er 189 av 210 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 29 leiligheter og nå er det 21 ledige leiligheter igjen prosjektet.  I september 2013 hadde prosjektet salgs start på trinn 1 og i september 2014 var det salgsstart i trinn 2. Salgstrinn 3 hadde salgstart i april 2015. Arbeidet med bygging på tomta har startet og alle byggene har også kommet opp. I første trinn er det nå innvendige arbeider.

I Prosjektet Hovinbekken 2 (JM) er 74 av 74 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 1 leilighet, og nå er det  utsolgt i dette prosjektet.  Prosjektet hadde salgsstart i april/mai 2014. Byggestart er vedtatt og bygge arbeidet har kommet så langt at det for det meste er innvendige arbeider som gjenstår.

I prosjektet Verkshagen (Obos) Trinn 1 er 40 av 40 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 2 leiligheter og det er utsolgt i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2014. Det er vedtatt byggestart og byggearbeider er kommet langt så det gjenstår bare innvendige arbeider.

I prosjektet Verkshagen (Obos) trinn 2 er 16 av 26 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 5 leiligheter og det er 10 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2015. Det er vedtatt byggestart og forberedelser er i gang på tomta.

I Prosjektet Stålverkskroken (Obos) Trinn 1 er 40 av 40 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 5 leiligheter og det er utsolgt i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i januar 2015 og er tvilling prosjekt til verkshagen. Byggestart er vedtatt og arbeidet er kommet langt og det gjenstår i hovedtrekk kun innvendige arbeider.

I Prosjektet Stålverkskroken (Obos) trinn 2 er 17 av 26 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 7 leiligheter og det er 9 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2015. Det er vedtatt byggestart og forberedelser er i gang på tomta.

I Prosjektet Hovinbekken 3 (JM) er 71 av 74 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 13 leiligheter, og nå er det 3 ledige leiligheter i dette prosjektet.  Prosjektet hadde salgsstart i april 2015. Byggestart er vedtatt. Grunnarbeider er i gang på tomta.

I prosjektet Hovinenga (Selvaag) er 40 av 49 (375) leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 11 leiligheter, og nå er det 9 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgstart i oktober 2015. Dette prosjektet består totalt av 375 leiligheter i 4 salgstrinn. Det har foreløpig ikke skjedd annet på tomta enn at salgsskilt er kommet opp.

I prosjektet Hasle tårn (Urbanium) er 17 av 21 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 6 leiligheter, og nå er det 4 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgstart i oktober 2015. Det har startet grunnarbeider på tomta.

I prosjektet Utsiktskvartalet (Skanska/Ferd) er 58 av 106 (251) leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 43 leiligheter, og nå er det 48 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgstart i i slutten av 2015. Det har foreløpig ikke skjedd noe på tomta.

I prosjektet Grenselunden (Scandinavian Development)  er 140 av 149 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 140 leiligheter, og nå er det 9 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgstart i starten på februar 2016. Det har foreløpig ikke skjedd noe på tomta.

 

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik.

*Nye prosjekter!*

Det kommer helt klart flere prosjekter på Ensjø i årene som kommer.   Det er varslet at boligprosjektet Tiedemannsfabrikken kommer for salg i april.  Noen prosjekter som er kommet ganske langt er Malerhaugveien 25, Stålverksveien 1.

Når det gjelder planer for flere boliger på litt sikt, så er det flere av disse, her nevnes noen. Grenseveien 69, Malerhaugveien 28, Malerhaugveien 20, Malerhaugveien 15, Ensjøveien 34.  Det er fremmet planer for Ensjøveien 1-3 og reguleringsplanen for Tyngdepunktet over Ensjø T-banestasjon er vedtatt og her kommer det på sikt mange boliger.

Les om salgstallene i 2015

Les om salgstallene i fjerde kvartal 2015 

M15 og vår 017