I fjerde kvartal 2015 er det solgte 96 nye leiligheter på Ensjø!

ensjø desember 2015 063  ensjø desember 2015 041

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av årets siste 3 måneder fra starten på oktober og frem til slutten av desember (fjerdekvartal) solgt totalt 96 nye boliger.

Det er  Selvaag bolig med det nye boligprosjektet Hovinenga på Valle Hovin som har solgt flest boliger i antall salg, 29 stk er solgt på 2 måneder.  Hasle tårn har solgt godt som et lite men nytt prosjekt og Skanska selger jevnt i Petersborg kvartalet. Vi ser at Hovinbekken 2, Verkshagen 1 og Stålverkskroken 1 nærmer seg utsolgt.

 

Tar vi for oss de enkelte prosjektene så ser det slik ut:

I Prosjektet Gladengen Park (Obos) er 56 av 56 leiligheter solgt og ble utsolgt i tredjekvartal 2015. I september 2013 var det salgsstart av boliger i boligprosjekt Gladengen Park. Leilighetene er nå overlevert til sine nye eiere og det gjenstår kun noen utendørs arbeider og ferdigstilling av parken og vann speilet i Stålverksparken.

I prosjektet Petersborgkvartalet (Ferd/Skanska) er 160 av 210 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 15 leiligheter og nå er det 50 ledige leiligheter igjen prosjektet.  I september 2013 hadde prosjektet salgs start på trinn 1 og i september 2014 var det salgsstart i trinn 2. Salgstrinn 3 hadde salgstart i april. Arbeidet med graving og bygging på tomta har startet. Første del av byggene har også kommet opp.

I Prosjektet Hovinbekken 2 (JM) er 73 av 74 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 4 leiligheter, og nå er det 1 ledige leiligheter i dette prosjektet.  Prosjektet hadde salgsstart i april/mai 2014. Byggestart er vedtatt og bygge arbeidet har kommet ett stykke på vei.

I prosjektet Verkshagen (Obos) Trinn 1 er 38 av 40 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 1 leiligheter og det er 2 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2014. Det er vedtatt byggestart og byggearbeider er kommet langt.

I prosjektet Verkshagen (Obos) trinn 2 er 11 av 26 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 4 leiligheter og det er 15 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2015. Det er vedtatt byggestart og forberedelser er i gang på tomta.

I Prosjektet Stålverkskroken (Obos) Trinn 1 er 35 av 40 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 5 leiligheter og det er 5 ledige i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i januar 2015 og er tvilling prosjekt til verkshagen. Byggestart er vedtatt og arbeidet er kommet langt.

I Prosjektet Stålverkskroken (Obos) trinn 2 er 10 av 26 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 4 leiligheter og det er 16 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2015. Det er vedtatt byggestart og forberedelser er i gang på tomta.

I Prosjektet Hovinbekken 3 (JM) er 58 av 74 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 12 leiligheter, og nå er det 16 ledige leiligheter i dette prosjektet.  Prosjektet hadde salgsstart i april 2015. Byggestart er vedtatt(?). Gammel bygning på tomta er revet og det er satt ned stålspunt runde bygge gropa men graving har ikke startet.

I prosjektet Hovinenga (Selvaag )  er 21 av 49 (375) leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 21 leiligheter, og nå er det 20 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgstart i oktober 2015. Dette prosjektet består totalt av 375 leiligheter i 4 salgstrinn. Det har foreløpig ikke skjedd annet på tomta enn at salgsskilt er kommet opp.

I prosjektet Hasle tårn (Urbanium )  er 11 av 21 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 11 leiligheter, og nå er det 10 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgstart i oktober 2015. Det har foreløpig ikke skjedd annet på tomta enn at salgsskilt er kommet opp og gammelt bygg er revet.

I prosjektet Utsiktskvartalet ( Skanska/Ferd) er 15 av 106 (251) leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 15 leiligheter, og nå er det 91 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgstart i i slutten av 2015. Det har foreløpig ikke skjedd noe på tomta.

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik.

*Nye prosjekter!*

Det kommer helt klart flere prosjekter på Ensjø i årene som kommer.   Det er varslet at boligprosjektet Grenselunden i Grenseveien 97 snart kommer for salg.  Noen prosjekter som er kommet ganske langt er Malerhaugveien 25, Stålverksveien 1 . Det har også klart at feltene E og F i Tiedemannsbyen er på gang.

Når det gjelder planer for flere boliger på litt sikt, så er det flere av disse, her nevnes noen. Grenseveien 69, Malerhaugveien 28, Malerhaugveien 20, Malerhaugveien 15, Ensjøveien 34.  Det er fremmet planer for Ensjøveien 1-3 og reguleringsplanen for Tyngdepunktet over Ensjø T-banestasjon er vedtatt og her kommer det på sikt mange boliger.

Les om salgstallene for tredjekvartal

Hovedbildet viser Petersborgkvartalet og de to øverste bildene viser Obos sine prosjekter i Gladengveien og Hasle Tårn. Bilde under viser Hovinbekken 2

ensjø desember 2015 037