Resultatet for boligsalget på Ensjø i 3 kvartal er 41 solgte nye leiligheter!

Bilder fra ensjø slutten av 2015 038

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra starten på juli og frem til slutten av september (tredjekvartal) solgt totalt 41 nye boliger. 41 salg i tredjekvartal er det dårligste resultatet de siste 5 årene. I 2011 ble det solgt 106 boliger, i 2012 ble det solgt 66 boliger, i 2013 ble det solgt 67 boliger og  i 2014 ble det solgt 82 boliger.

OBS! denne saken er skrevet i september/oktober, men lagt ut i desember. (Hovedsakelig for ikke å ødelegge statistikken og oversikten som man får med tidligere saker.)

Tar vi for oss de enkelte prosjektene så ser det slik ut:

I Prosjektet Gladengen Park (Obos) er 56 av 56 leiligheter solgt og er utsolgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 1 leilighet, og nå er det utsolgt i dette prosjektet. I september 2013 var det salgsstart av boliger i boligprosjekt Gladengen Park. Leilighetene blir snart overlevert til de nye beboerne og det gjenstår kun noen utendørs arbeider og ferdigstilling av parken og vann speilet i Stålverksparken.

I prosjektet Petersborgkvartalet (Ferd/Skanska) er 145 av 210 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 13 leiligheter og nå er det 65 ledige leiligheter igjen prosjektet.  I september 2013 hadde prosjektet salgs start på trinn 1 og i september 2014 var det salgsstart i trinn 2. Salgstrinn 3 hadde salgstart i april. Det er vedtatt byggestart og arbeidet med graving og bygging på tomta har startet. Første del av byggene har også kommet opp.

I Prosjektet Hovinbekken 2 (JM) er 69 av 74 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 2 leiligheter, og nå er det 5 ledige leiligheter i dette prosjektet.  Prosjektet hadde salgsstart i april/mai 2014. Byggestart er vedtatt og bygge arbeidet har kommet ett stykke på vei.

I prosjektet Verkshagen (Obos) Trinn 1 er 37 av 40 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 2 leiligheter og det er 3 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2014. Det er vedtatt byggestart og arbeider er i gang på tomta.

I prosjektet Verkshagen (Obos) trinn 2 er 7 av 26 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 7 leiligheter og det er 19 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2015. Det er vedtatt byggestart og forberedelser er i gang på tomta.

I Prosjektet Stålverkskroken (Obos) Trinn 1 er 33 av 40 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 4 leiligheter og det er 7 ledige i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i januar 2015 og er et tvilling prosjekt til verkshagen. Byggestart er vedtatt og arbeidet er i gang på tomta.

I Prosjektet Stålverkskroken (Obos) trinn 2 er 6 av 26 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 6 leiligheter og det er 20 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2015. Det er vedtatt byggestart og forberedelser er i gang på tomta.

I Prosjektet Hovinbekken 3 (JM) er 46 av 74 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 6 leiligheter, og nå er det 28 ledige leiligheter i dette prosjektet.  Prosjektet hadde salgsstart i april 2015. Det er ukjent om byggestart er vedtatt, men gammel bygning på tomta er revet og det er et stort hull i bakken på eiendommen.

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik.

*Nye prosjekter!*

Det er varslet salgsstart i oktober for boligprosjektet Hovinenga på Valle Hovin området, der Selvaag bolig skal selge 375 boliger. Første trinn er på 49 boliger.

Det kommer helt klart flere prosjekter på Ensjø i årene som kommer.   Det er varslet at boligprosjektet Grenselunden i Grenseveien 97 snart kommer for salg. Når det gjelder planer for flere boliger på litt sikt, så er det flere av disse, her nevnes noen. Grenseveien 69, Malerhaugveien 25 og Stålverksveien 1. Reguleringsplanen for Tyngdepunktet over Ensjø T-banestasjon er vedtatt og her kommer det på sikt mange boliger. Det har også klart at feltene E og F i Tiedemannsbyen er på gang. Det er også arbeid på gang med boliger i Malerhaugveien 28, Malerhaugveien 20, Malerhaugveien 15, Ensjøveien 34. Det er også nært forestående at felt A /Sigurd Hoel vei nr 1 som blir det siste for Skanska i Tiedemannsbyen startes opp.

Les om salgstallene fra andre kvartal 

 

Bilder fra ensjø slutten av 2015 007