103 solgte leiligheter på Ensjø i andre kvartal 2015

valle hovin PK Obos 012 valle hovin PK Obos 017

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra starten på april og frem til slutten av juni (andre kvartal) solgt totalt 103 nye boliger. Sammenlignet med første kvartal i 2015 så er dette en oppgang med 27 leiligheter.

Salget på 103 leiligheter er det beste andre kvartal salg som er gjort på Ensjø. 71 ble solgt i Q2 i 2014, 33 ble solgt i Q2 i 2013, 82 ble solgt i Q2 i 2012 og 62 var salgstallet i Q2 i 2011. Det er en tydelig økning av salget av nye boliger i andre kvartal. I øyeblikket er det om lag 136 ledige nye leiligheter på Ensjø.

Salget går ganske jevnt på Ensjø og man kan se at det største prosjektet som er til salgs har fått litt fart i salget r Ferd/Skanska som har solgt 45 leiligheter i Peterborgkvartalet. Obos derimot har litt stopp i salget på sine 3 prosjekter, Stålverkskroken, Gladengen park og Verkshagen har kun solgt 14 leiligheter, men disse prosjektene starter å nærme seg utsolgt. Nykommeren Hovinbekken 3 har hatt en kjempestart på sitt prosjekt og har solgt 54 prosent (40) av leilighetene i det kvartalet man hadde salgstart.

Tar vi for oss de enkelte prosjektene så ser det slik ut:

I Prosjektet Gladengen Park (Obos) er 55 av 56 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 4 leiligheter, og nå er det 1 ledige leilighet i dette prosjektet. I september 2013 var det salgsstart av boliger i boligprosjekt Gladengen Park. Det er vedtatt byggestart og arbeider er i gang på tomta. Råbygget er ferdig satt opp og arbeider skjer innvendig i bygget.

I prosjektet Petersborgkvartalet (Ferd/Skanska) er 132 av 210 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 45 leiligheter og nå er det 78 ledige leiligheter igjen prosjektet .  I september 2013 hadde prosjektet salgs start på trinn 1 og i september 2014 var det salgsstart i trinn 2. Salgstrinn 3 hadde salgstart i april. Det er vedtatt byggestart og arbeidet med graving og bygging på tomta har startet.

I Prosjektet Hovinbekken 2 (JM) er 67 av 74 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 5 leiligheter, og nå er det 7 ledige leiligheter i dette prosjektet.  Prosjektet hadde salgsstart i april/mai 2014. Byggestart er vedtatt og grunnarbeider er i gang på tomta.

I prosjektet Verkshagen (Obos) er 35 av 40 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 5 leiligheter og det er 5 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2014. Det er vedtatt byggestart og arbeider er i gang på tomta.

I Prosjektet Stålverkskroken (Obos) er 29 av 40 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 4 leiligheter og det er 11 ledige i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i Januar 2015 og er et tvilling prosjekt til verkshagen. Byggestart er vedtatt og arbeidet er i gang på tomta.

I Prosjektet Hovinbekken 3 (JM) er 40 av 74 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 40 leiligheter, og nå er det 34 ledige leiligheter i dette prosjektet.  Prosjektet hadde salgsstart i april 2015. Det er ukjent om byggestart er vedtatt, men gammel bygning på tomta er revet og det er et stort hull i bakken på eiendommen.

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik.

*Nye prosjekter!*

Det kommer helt klart flere prosjekter på Ensjø i årene som kommer.   Det er varslet at boligprosjektet Grenselunden i Grenseveien 97 kommer for salg over sommeren, dette ligger fortsatt til politiskbehandling. Når det gjelder planer for flere boliger på litt sikt, så er det flere av disse, her nevnes noen. Grenseveien 69, Malerhaugveien 25 og Stålverksveien 1. Tyngdepunktet over Ensjø T-banestasjon ligger til politisk behandling. Det har også klart at feltene E og F i Tiedemannsbyen er på gang og feltene G og H har blitt meldt inn med oppstartsmøter.

Det er også arbeid på gang med boliger i Malerhaugveien 28, Malerhaugveien 20, Malerhaugveien 15, Ensjøveien 34

Les om salgstallene i første kvartal

Bildet over viser Skanska sitt Petersborgkvartalet og under viser Obos sitt Verkshagen

valle hovin PK Obos 018