76 nye boliger er solgt på Ensjø i første kvartal 2015

Peterskvartalet trinn 2d   Ståkverkskroken

På Ensjø Aktuell informasjon følger jeg med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra starten på januar og frem til slutten av mars (første kvartal) solgt totalt 76 nye boliger. Sammenlignet med fjerde kvartal i 2014 så er dette en oppgang med 26 leiligheter.

Salget på 76 leiligheter er godt sammenlignet med tidligere første kvartal salg, man når imidlertid ikke helt opp til 126 stk som var salgs tallet i 2012.  I 2014 ble det solgt 29, i 2013 ble det solgt 43 og i 2012 ble det faktisk solgt 126 boliger i første kvartal

Det er en tydelig økning av salget av nye boliger i første kvartal. I øyeblikket er det om lag 100 ledige nye leiligheter på Ensjø, men dette vil øke til om lag 230 i april. Det kommer ytterligere 50 nye rundt sommeren. Dette er kanskje et tegn på at markedet er godt og at utbyggere nå legger ut flere leiligheter i håp om godt og raskt salg.

Salget går ganske jevnt på Ensjø og man kan se at det største prosjektet (Marienfryd) er utsolgt. Det har løsnet for Ferd/Skanska som har solgt 28 leiligheter i Peterborgkvartalet. Obos i Stålverkskroken har også solgt 25 leiligheter, mens salget ikke går like raskt hos Obos i Gladengen park og Verkshagen.

Tar vi for oss de enkelte prosjektene så ser det slik ut:

I Prosjektet Marienfryd (Veidekke) er 399 av 399 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 6 leiligheter, og nå er det utsolgt i dette prosjektet. Alle 6 trinn er nå lagt ut for salg og det er ingen boliger igjen. Prosjektet hadde salgs start i november 2009. Byggestart skjedde i mars 2010. selv om alle 6 trinn er utsolgt så er ikke arbeidet helt ferdig og de siste leilighetene har ikke hatt innflytting.

I Prosjektet Malerhaugen park (Neptun Properties) er 25 av 25 leiligheter solgt og prosejktet ble utsolgt i fjerde kvartal 2014. Prosjektet hadde salgsstart i mai/juni 2013. Det er vedtatt byggestart og arbeidene nesten ferdige men ingen har flyttet inn enda.

I Prosjektet Gladengen Park (Obos) er 51 av 56 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 5 leiligheter, og nå er det 5 ledige leiligheter i dette prosjektet. I september 2013 var det salgsstart av boliger i boligprosjekt Gladengen Park. Det er vedtatt byggestart og arbeider er i gang på tomta. Råbygget er ferdig satt opp og arbeider skjer innvendig i bygget.

I prosjektet Petersborgkvartalet (Ferd/Skanska) er 87 av 145 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 28 leiligheter og nå er det 58 ledige leiligheter igjen i første og andre salgstrinn.  I september 2013 hadde prosjektet salgs start på trinn 1 og i september 2014 var det salgsstart i trinn 2. Salgstrinn 3 vil komme 14 april med 65 leiligheter. Det er vedtatt byggestart og arbeidet med graving og bygging på tomta har startet.

I Prosjektet Hovinbekken 2 (JM) er 62 av 74 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 8 leiligheter, og nå er det 12 ledige leiligheter i dette prosjektet.  Prosjektet hadde salgsstart i april/mai 2014. Byggestart er vedtatt og grunnarbeider er i gang på tomta.

I prosjektet Verkshagen (Obos) er 30 av 40 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 4 leiligheter og det er 10 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2014. Det er vedtatt byggestart og arbeider er i gang på tomta.

I Prosjektet Stålverkskroken (Obos) er 25 av 40 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 25 leiligheter og det er 15 ledige i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i Januar 2015 og er et tvilling prosjekt til verkshagen. Usikker på om byggestart er vedtatt, men det er trolig med disse salgstallene.

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik.

 

*Nye prosjekter!*

Det kommer helt klart flere prosjekter på Ensjø i årene som kommer.  Allerede i i april kommer salgstrinn 3 i Peterborgkvartalet. Boligprosjektet Hovinbekken 3 i Grenseveien 61 kommer også i april. Det er varslet at boligprosjektet Grenselunden i Grenseveien 97 kommer for salg nærmere sommeren.

Når det gjelder planer for flere boliger på litt sikt, så er det flere av disse, her nevnes noen. Grenseveien 69, Malerhaugveien 25 og Stålverksveien 1. Tyngdepunktet over Ensjø T-banestasjon ligger til politisk behandling. Det har også klart at feltene E og F i Tiedemannsbyen er på gang og feltene G og H har blitt meldt inn med oppstartsmøter.

Les om boligsalget i fjerde kvartal 2014

Les om boligsalget i 2014 

Ensjøveien gladengveien gp g61 023  mp ford verkshagen hestehov grenseveien 61 hovinbekken gp 074