232 nye boliger ble solgt på Ensjø i 2014 – Nybolig salget på Ensjø henter seg dermed noe inn fra bunnåret 2013!

Boligprosjekter på ensjø 007  Boligprosjekter på ensjø 015

Det har vært en økning i salget av nye boliger på Ensjø fra 2013 til 2014, men likevel er 2014 året med de nest svakeste salgstallene på de siste 5 årene bare slått av bunn året 2013.

Ser vi på de siste 5 årene så viser tallene, 2010 hadde 311 solgte boliger, 2011 hadde 430 solgte boliger, 2012 hadde 314 solgte boliger og 2013 hadde 157 solgte boliger og 2014 med 232 solgte boliger.

Det har i 2014 vært greit med boliger på markedet og det har i tillegg vært lagt ut 2 nye prosjekter og det har vært lagt ut flere trinn i eksisterende prosjekter. I første kvartal ble det solgt 29 leiligheter, i andre kvartal ble det solgt 71 leiligheter, i tredje kvartal ble det solgt 82 leiligheter og i fjerde kvartal falt salget til 50 leiligheter.

Tar vi for oss de enkelte prosjektene så ser 2014 salget slik ut:

I Prosjektet Marienfryd (Veidekke) er 56 leiligheter solgt i 2014. Det er 6 leiligheter igjen. Alle 6 salgs trinn er nå lagt ut for salg i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i november 2009. Byggestart skjedde i mars 2010. Trinn 1 til 5 er utsolgt.  Mange av trinnene er ferdige og har hatt innflytting.

I Prosjektet Malerhaugen park (Neptun Properties) er 18 leiligheter solgt i 2014 og prosjektet ble utsolgt i desember 2014. Prosjektet hadde salgsstart i mai/juni 2013. Det er vedtatt byggestart og arbeidene er i gang på tomta.

I Prosjektet Gladengen Park (Obos) er 33 leiligheter solgt i 2014. Det er 10 ledige leiligheter i dette prosjektet. Det var salgsstart i september 2013 i Gladengen Park. Arbeidet er i gang og råbygget er ferdig satt opp.

I Prosjektet Petersborgkvartalet (Ferd/Skanska) er 45 leiligheter solgt i 2014. Det er 86 ledige leiligheter igjen i første og andre salgstrinn.  I september 2013 hadde prosjektet salgsstart på trinn 1 og i september 2014 var det salgsstart i trinn 2 og det vil komme ytterligere ett salgs trinn 3 med 60 leiligheter senere. Det er vedtatt byggestart i trinn en og arbeidet med graving på tomta har startet.

I Prosjektet Hovinbekken 2 (JM) er 54 leiligheter solgt i 2014. Det er 20 ledige leiligheter i dette prosjektet.  Prosjektet hadde salgsstart i april/mai 2014. Det er ukjent om byggestart er vedtatt men eksisterende bygninger på eiendommen er revet.

I prosjektet Verkshagen (Obos) er 26 leiligheter solgt i 2014. Det er 14 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2014. Det er ukjent om byggestart er vedtatt. Men kontrakten på oppføring av bygget er underskrevet.

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik.

*Nye prosjekter!*
Har du ikke fått kjøpt deg bolig på Ensjø enda, fortvil ikke det kommer helt klart flere boligprosjekter på Ensjø i årene som kommer.

I 2015 kommer det nok 2-3 prosjekter ut på markedet. Obos er kommet ganske langt i planleggingen med felt langs Gladengveien. Stålverkskroken legges ut for salg i midten av januar. Fred/Skanska har trinn 3, med 60 boliger klart i Petersborgkvartalet, så dette kommer sikkert ut i 2015. JM sitt prosjekt i Grenseveien 61 er vedtatt i bystyret nå i desember og kommer nok for salg over sommeren eller til høsten i 2015.

Når det gjelder planer for flere boliger på litt sikt, så er det flere av disse, her nevnes noen. Tyngdepunktet over Ensjø T-banestasjon ligger til politisk behandling, Grenseveien 97 er på vei til politisk behandling, Malerhaugveien 25 og Stålverksveien 1 har vært på offentlig ettersyn. Grenseveien 69 skal på offentlig ettersyn.

Det har også blitt klart at feltene E og F i Tiedemannsbyen er på gang og feltene G og H har blitt meldt inn med oppstartsmøter.

På langsikt ser man at boligprosjekter i Malerhaugveien 15, Malerhaugveien 28 starter å komme på kartet, i gjennom oppstartsmøter med kommunen.

 

Les om salgstallene fra fjerde kvartal 2014

I 2013 var det 157 solgte boliger, se saken her 

I 2012 var det 314 solgte boliger, se saken her 

I 2011 var det 430 solgte boliger, se saken her

I 2010 var det 311 solgte boliger, se saken her

Boligprosjekter på ensjø 010  Boligprosjekter på ensjø 024