Teglverksdammen og Hovinbekken på Hasle og Ensjø skal være klar i august 2015

Teglverksdammen hovinbekken 009 Teglverksdammen på hasle

Teglverksdammen er et ledd i et av Norges største bekkeåpningsprosjekter. Hovinbekken som har sitt utspring i Grefsenåsen ovenfor Årvoll og som forsvinner ned i rør fra ovenfor Økernkrysset, skal løftes opp i dagen. Bekken skal igjen gå åpent fra Hasle og ned til Ensjø torg.

Arbeidet med Teglverksdammen ble startet i mai 2014 og har kommet et godt stykke på vei mot ferdigstillelse. Det er planlagt at alt skal være klart til august 2015, samtidig som Teglverket skole åpnes.

Ensjø aktuell informasjon skriver med jevne mellomrom om hvordan de blå grønne elementene på Ensjø skal skape et flott byrom. Nå har man kommet ganske langt med arbeidet med de forskjellige dammene som skal ligge på Teglverkstomta.

Hovinbekken skal som sagt åpnes gjennom Ensjøbyen, for å forsterke det blå-grønne preget i bydelen. Vannkvaliteten er i perioder dårlig, og vannet må derfor renses før det ledes inn i Ensjøbyen. Dette skal skje når vannet i Hovinbekken renner igjennom Teglverksdammen. Vannet som passerer vil bli renset ved hjelp av naturlige rensemetoder før det renner inn i Ensjøbyen.

Det naturlige renseanlegget vil se ut og kan brukes som et vanlig friområde. I tilknytning til vannanlegget skal det bygges gang- og sykkelvei og broer med belysning, samt grøntanlegg med stier og sitteplasser.

Det kan se ut som beboerne i nærområdet til Teglverksdammen vil få et meget flott anlegg i nabolaget. Det samme vil alle turgåere som går tur i dette området.

Når dette anlegget er ferdig så skal Boligprosjektet Hovinbekken 2 bygge ferdig sin del av bekken, så skal den ledes igjennom det allerede ferdige bekkeløpet i Tiedemansparken. Deretter må bekkeløpet langs Gladengveien gjøres ferdig i 2017 og da kan hele bekkeløpet få naturlig vannløp.

 

Les tidligere sak på Ensjø aktuell informasjon 

Les mer på kommunens hjemmesider

Les historien om Hovinbekken

 

Teglverksdammen hovinbekken 017  Teglverksdammen illustrasjon