Oppdatering om Teglverksdammen og Hovinbekken på Hasle og Ensjø

Teglverksdammen på Hasle 003  teglverkstomta på hasle 026

Vann og avløpsetaten informerer på sine sider om Teglverksdammen. I hele sommer har arbeidet med dammen pågått for fullt. Det er et kappløp med tiden. Vis-a-vis bygges nye Hasle skole som skal stå ferdig til skolestart i august 2015. Teglverksdammen og friområdet rundt må være ferdig samtidig.

Teglverksdammen er første ledd i et av Norges største bekkeåpningsprosjekter. Hovinbekken som har sitt utspring i Grefsenåsen ovenfor Årvoll og som forsvinner ned i rør fra ovenfor Økernkrysset, skal løftes opp i dagen. Bekken skal igjen gå åpent fra Hasle og ned til Ensjø torg.

Teglverksdammen på Hasle bygges som en rensedam for vannet i Hovinbekken før det skal renne videre gjennom Ensjø. Vannet i bynære bekker kan til tider være forurenset. For å oppnå bedre vannkvalitet i bekken skal det brukes naturbaserte rensemetoder for vannet med planter, steinfilter og dammer.

Bildet øverst til venstre er tatt nå og til øverst til høyre tatt før gravearbeidet startet.

 

Les mer om Fremdriften og få mer informasjon på Vann og avløpsetaten sine hjemmesider

Les tidligere sak om Teglverksdammen

Les om Hovinbekken igjennom Tiedemannsparken

Les om Hovinbekken i Gladengveien

 

Teglverksdammen på hasle  Teglverksdammen på Hasle 009