Bygningene i Gladengveien 12 og 14 på Ensjø er revet

Arbeidene med å rive Gladengveien 12 og 14 er ferdig. Arbeidet startet opp i begynnelsen av august og nå to måneder etter så er arbeidet gjennomført. Det gjenstår litt små rydding og sortering av noen rest masser, men det er nok raskt utført.

Nå starter nok arbeidet med graving og grunnarbeider på tomta for å komme i gang med boligprosjektet Humlehagen. Dette boligprosjektet består av 133 leiligheter samt 9 rekkehus. Reguleringen av Humlehagen ble vedtatt av bystyret i desember 2019.

Det er ved inngangen til oktober solgt 45 leiligheter i prosjektet og det er 96 leiligheter ledig.

Det var bilbutikken som solgte Opel som lå i Gladengveien 12, så når denne er revet for å gjøre plass til boliger så er dette en del av jobben med å gjøre bilbyen om til boligbyen Ensjø.

Les tidligere sak om disse bygningene