Obos kunngjør oppstart av planer for 45 boliger i Ensjøveien 8 på Ensjø

I mars skrev Ensjø Aktuell informasjon om at Obos hadde sendt inn søknad om oppstartsmøte for eiendommen Ensjøveien 8. Nå har arbeidet kommet litt lengre og nå varsler man oppstart av planer.

Litt historie. Eiendommen er på totalt 2677 kvadratmeter og består i dag av en enkel industribygning i 3 etasjer, oppført tidlig på 60 tallet. Bygningen var i 44 år fram til 2011 hovedkontoret til reiseeffekts og koffert produsenten Unica. I dag er eiendommen utleid til flere mindre selskaper. Eiendommen ble omsatt i 2008 og ble da solgt til Hilleren Eiendom Ensjøveien 8 AS. De startet opp reguleringsarbeid, men har møtt krav om å lage barnehage på hele eiendommen. Reguleringsarbeidet stoppet opp og så kjøpte Obos eiendommen i juni 2017.

Obos meldte i mars 2021 at de ønsker å omregulere for å bygge en U-formet boligblokk på 5 og 6 etasjer. De la opp til totalutnyttelse på 147 prosent. Dette vil gitt totalt 47 leiligheter.

Nå i oktober varsles det at Obos ønsker å bygge en vinkel blokk på 5 etasjer med til sammen 45 leiligheter. Dette er litt mindre enn da man ved oppstarten vurderte 6 etasjer. I PBEs område- og prosessavklaring er det nevnt at man må avklare tidligere vurderinger om barnehage på denne eiendommen. PBE anmodet at det skulle innhentes uttalelse fra Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap for en behovsvurdering av barnehagekapasitet i området, og at temaet avklares tidlig i prosessen. Dette har Obos gjort og kommunen uttaler at Obos på naboeiendommen Ensjøveien 10 til 12 bygger en 4 avdelingers barnehage, så er det gitt klarsignal om at man slipper å bygge barnehage i dette prosjektet på Ensjøveien 8.

Obos har nok ellers også hørt på mange av innspillene til Plan og bygningsetaten. Prosjektet blir liggende ved siden av Boligprosjektet Normannsløkka og Lumanders hage og rett på andre siden av veien skal NRK bygge nytt krinkastningsbygg om noen år.

Det at saken nå er lagt ut som kunngjøring av oppstart av planarbeid betyr at naboer kan komme med innspill på de planene som er fremlagte, direkte til arkitekten for prosjektet. Fristen for å komme med innspill er satt til 12.november.

 

Se utlysningen her

Se skisser av prosjektet

Les tidligere sak om denne eiendommen