Nytt forsøk på å omregulere Ensjøveien 8 på Ensjø fra næring til bolig

Da har Obos på nytt sendt inn søknad om oppstartsmøte for eiendommen Ensjøveien 8. Forrige gang Obos gjorde dette var i juli 2018. Da forsøkte man seg på en kombiløsning der man la Ensjøveien 10 og 12 sammen med Ensjøveien 8. De to første var allerede regulert. Da ble man møtt av motstand på høyder og utnyttelse både fra Plan og bygningsetaten samt naboer i området. Obos valgte derfor i februar 2019 å avslutte reguleringsforsøket. Obos gikk videre med den allerede vedtatte reguleringen av Ensjøveien 10 og 12, som har fått navnet Lumanders hage. Reguleringen av Ensjøveien 8 ble satt i bero.

Nå kan man lese i kommunalt saksinnsyn at Obos igjen fremmer søknad om oppstartsmøte for å regulere denne eiendommen.

Litt historie. Eiendommen er på totalt 2677 kvadratmeter og består i dag av en enkel industribygning i 3 etasjer, oppført tidlig på 60 tallet. Bygningen var i 44 år fram til 2011 hovedkontoret til reiseeffekts og koffert produsenten Unica. I dag er eiendommen utleid til flere mindre selskaper. Eiendommen ble omsatt i 2008 og ble da solgt til Hilleren Eiendom Ensjøveien 8 AS. De startet opp reguleringsarbeid, men har møtt krav om å lage barnehage på hele eiendommen. Reguleringsarbeidet stoppet opp og så kjøpte Obos eiendommen i juni 2017.

Nå ønsker Obos å omregulere for å bygge en U-formet boligblokk på 5 og 6 etasjer. De legger opp til totalutnyttelse på 147 prosent ifølge de innsendte dokumentene. Dette vil gi totalt 47 leiligheter.

Den store utfordringen her, er nok følgende problemstilling. I reguleringssaken fra 2016 kom Plan og bygningsetaten opp med krav om at hele eiendommen skulle bygges ut som barnehage. Dette på grunn av den store barnehage mangelen i området. Da var allerede barnehagen i prosjektet Ensjøveien 10 til 12 vedtatt. Senere er det også vedtatt barnehage i boligprosjektet Tøyentaket i Ensjøveien 4, men denne er igjen fjernet grunnet ugreie forhold med høyspent kabler som ligger i området og som ville gjort det farlig og dyrt for kommunen å få til barnehage akkurat der.

Obos skriver i dokumentet at «tomten og planlagt bebyggelse er for lite til å utløse krav til barnehage. Det er foruten planlagt barnehage i naboprosjektet Ensjøveien 10-12.»

Når tidligere eier forsøkte omregulering sa plan og bygningsetaten i 2016 følgende «Til tross for at planområdet vurderes egnet til boliger anbefaler Plan- og bygningsetaten omreguleres til barnehageformål. Utvikling av Ensjø som boligby medfører behov for barnehager, og VPOR angir at areal til barnehager må vurderes og avsettes i de konkrete plansakene. Umiddelbar nærhet til Turvei D2 gjør at eiendommen er meget godt egnet til barnehage, men planområdets størrelse gjør det ikke realistisk å kombinere bolig- og barnehageformål. Plan- og bygningsetaten vil derfor fremme eget alternativ dersom forslagstiller opprettholder sitt forslag.»

Plan og bygningsetaten var i 2016 kjent med reguleringen av barnehage på Ensjøveien 10 til 12 og at det ble jobbet med dette på Ensjøveien 4. Nå blir derfor spørsmålet om det er planlagt/bygget mange nok barnehageplasser på Ensjø og i nabolaget de siste årene, slik at behovet er dekket eller er det fortsatt behov. Hvis det er behov, så vil nok Plan og bygningsetaten stå på at det bygges barnehage på denne tomten og ikke boliger.

Men det kan hende at barnehage behovet er dekket og da er det nok en enkel behandling for å kunne gi tillatelse til å bygge boliger

 

Les søknaden om oppstartsmøte

Se skissene til boligprosjektet

Les tidligere saker om denne eiendommen