Byrådet i Oslo innstiller på ny ekspropriasjon på Ensjø – Nå gjelder det deler av Fyrstikkalleen 20

 

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om saken som gjelder ekspropriasjon av eiendommer som skal til for å få gjennomført utbyggingen av Østre parkdrag. Det er også tidligere skrevet om planen for sentraltverrforbindelse.

Nå varsler byrådet at det vil gjennomføre ekspropriasjon for deler av eiendommen Fyrstikkalleen 20. Kommunen har vært i dialog med grunneier av eiendommen en stund for å få til en minnelig ordning, men man har ikke blitt enige. Da blir det nødvendig med ekspropriasjon av den delen av eiendommen som skal benyttes til sentral tverrforbindelse.

Sentral tverrforbindelse skal gå fra Grønvoll park ned forbi Fyrstikkaleen skole ned langs Fyrstikkalleen 20 og ned til Malerhaugveien der den kobles til Bibliotekparken/østre parkdrag.

Prosjektet mellom Fyrstikkalleen og Malerhaugveien består av ny turvei med tilhørende natursteinsmurer og hvileplasser samt rehabilitering og nyetablering av grøntarealer på begge sider av veien. Det er dette området som det nå skal gjennomføres ekspropriasjon av.

Arbeidet med sentral tverrforbindelse ble startet opp når man rev eneboligen i Malerhaugveien 13 tidligere i høst. Planene for sentral tverrforbindelse og Østre parkdrag er vedtatt og det er gitt rammetillatelser for gjennomføringen. Selve grave og byggearbeidet er planlagt startet opp i 2022 og er planlagt ferdig i 2023.

Igjennom denne ekspropriasjonen viser byrådet på nytt at de vil bygge de grønne områdene på Ensjø.

Les saken fra byrådet

Les tidligere sak om denne eiendommen

Les om Malerhaugveien 13

Les sak om tidligere ekspropiasjoner