Bystyret vedtok onsdag kveld å ekspropriere 2 eiendommer på Ensjø for å kunne bygge Østre parkdrag

Ensjø aktuell informasjon har i noen oppslag denne våren fulgt en politisk sak om å ekspropriere eiendom på Ensjø, for å kunne bygge det regulerte og vedtatte Østre parkdrag. Byrådet fremmet i mars en sak om å ekspropriere deler av 2 eiendommer på Ensjø. Deler av Stålverksveien 2 og en eiendom som ligger mellom bebyggelsen i Malerhaugveien 14,16, 18 og eiendommen Malerhaugveien 20.

Saken ble oversendt til finansutvalget for politisk behandling, før den skulle fremmes for bystyret. Saken om ekspropriasjon ble første gang behandlet i finanskomitéen i møte 8.april. Senere, nærmere bestemt 27.april, var komiteen på befaring av en eiendom på Ensjø. Torsdag 6.mai var det ny behandling av saken. I behandlingen ble det klart at finansutvalget sitt flertall innstiller på ekspropriasjonen av eiendommene på Ensjø. Dette vil bidra til at deler av Østre parkdrag kan bygges i 2022/2023.

Av partiene i finanskomiteen som var imot vedtaket, så stemte Høyre, FNB og Fremskrittspartiet for sitt eget forslag som i praksis vil sikre at grunneieren kan beholde hele/deler av området som er foreslått ekspropriert.

Det er sjelden man benytter det kraftige virkemiddelet ekspropriasjon. Det er så langt jeg kjenner til første gangen man innstiller på å benytte dette virkemiddelet innenfor Ensjø planen. Jeg tror imidlertid ikke det er siste gangen dette må benyttes på Ensjø.

I kveld har Oslo Bystyre behandlet saken og her ble forslaget om å ekspropriere de 2 eiendommene på Ensjø vedtatt av et flertall av bystyret. På Bystyremøte gjentok Høyre, Frp og FNB  at de var imot forslaget og at de ikke ønsker denne ekspropriasjonen. De ønsket seg en løsning der grunneier av Stålverksveien 2 kunne beholde hele eller deler av sin eiendom og at parkdraget i praksis skulle bli mindre på dette aktuelle området.

Bystyrebehandlingen ble en gjentakelse av behandlingen i Finansutvalget. Vedtaket betyr imidlertid at Bymiljøetaten nå kan formalisere og detaljplanlegge utbyggingen av Østre Parkdrag. Utbyggingen vil nok starte i 2022/2023 når boligbyggingen på Malerhaugveien 20 og 28 samt Gladengveien 3 til 7 er fullført.

Her kan du se dokumentet som lå til behandling for saken

Vil du lese mer utdypende om denne saken og se yterligere dokumenter, så kan du sjekke lenken under.

Les om behandlingen i møte 6.mai

 

OBS! Jeg som skriver Ensjø Aktuell informasjon er beboer i et sameie som har fremforhandlet en avtale med Oslo Kommune om salg/avgivelse av ca. 1200 kvadratmeter eiendom, for å kunne bygge Østre Parkdrag.