Eneboligen i Malerhaugveien 13 på Ensjø er revet for å gi plass til sentral tverrforbindelse.

 

Ensjø aktuell informasjon har flere ganger vært innom denne eiendommen og omtalt den i saker om sentral tverrforbindelse. Eiendommen Malerhaugveien 13 er en nøkkeleiendom for å koble sentral tverrforbindelse sammen med Østre parkdrag. Sentral tverrforbindelse og Østre parkdrag ble regulerte i mars 2013 og nå som utbyggerne av Malerhaugveien 20 og 28 har kommet langt i byggearbeidet og tillatelsen for rivningen av Malerhaugveien 15-17 er startet, så åpner dette opp for utbyggingen av Sentral tverrforbindelse og tilkoblingen til Østre parkdrag.

Eiendommen ble kjøpt opp av Eiendoms- og Byfornyelsesetaten i juni 2011 og har vært utleid frem til 2020. I slutten av november 2020 ble sendt inn søknad om å rive bygningen.  I slutten av juni ble rivningen godkjent og denne uka ble bygningen revet.

Igjennom at arbeidet med denne eiendommen er startet opp, så åpner dette for at det i fremtiden skal være mulig å gå og sykle fra Grønvoll park og opp til Tiedemannsbyen. Jeg tror at det allerede i 2023 er mulig å gå og sykle fra Grønvoll park til Gladengveien, for da er sentral tverrforbindelse koblet sammen med Østre parkdrag og Petersborgaksen på øst siden av Gladengveien.

 

Les igangsettelses tillatelsen for rivning

Les tidligere sak om sentral tverrforbindelse

Les tidligere sak om Malerhaugveien 13