Trær plantes og trær hugges og nye trær plantes i Gladengveien på Ensjø

trær gladengveien mai 2018 (38) trær 2

Ensjø aktuell Informasjon har i flere saker fokusert på trær som kappes ned i forbindelse med utbyggingsprosjekter. I prosjektet Ensjø fra «bilby til boligby» har det blitt ofret mye trær for å kunne gjøre de utbygginger som er gjort.

Men for å sette dette litt i perspektiv så er det slik at trær kommer og de går, så kommer de tilbake igjen. Her er et eksempel fra Gladengveien på Ensjø. Utbyggerne av Gladengveien har lovet og gjort hva man lovet. Trærne forsvant men har kommet tilbake igjen.

I 1947 til 1950 kan man se på bilder og flyfoto at det ikke var mange trær langs Gladengveien.  I 1971 kan man se på flyfoto og bilder at det er trær langs nesten hele Gladengveiens vestre side. Mellom 1984 og 1997 forsvinner en del av trærne og I 2006 ser man at det fortsatt er noen trær langs Gladengveien. I 2009 hugges nesten alle og i 2014 hugges de siste trærne i Gladengveien.

Men i 2018 kan man igjen se at de 36 nye trærne som ble plantet i 2017 er grønne og sammen med Hovinbekken som nå renner oppe i dagen utgjør et flott blå/grønt miljø som bidrar til trivselen i området.

Trær kommer og de forsvinner og plutselig er de tilbake igjen. Det tar selvsagt noen år før de trærne som står der nå blir like store og flotte som de som tidligere ble hugget ned. Men naturen går sin gang og med tiden blir de nye trærne også store!

Les tidligere sak om de siste trærne som ble hugget i Gladengveien 2014

Les om trær som ble hugget i 2009

Les sak om Gladengveien før og nå fra 2016

Les sak om mange trær som må fjernes på Ensjø for å bygge boliger

Bildene under er tatt 2018, 2016, 2009, 2006, 1971, 1950 og 1947

Bilde fra 2006 er lånt fra EBY,  Bilde fra 1971 og 1947 er fra Finn.no kart/historiske (1971 og 1947) og bildet fra 1950 er fra Oslo bilder – Widerøes Flyveselskap / Vilhelm Skappel

 

trær gladengveien mai 2018 (22) Ensjø-gladengveien-mm-030

trær hugges gladengveien 2009Gladengveien-og-Gladengenpark

Gladengveien-1984-m-trær-merket Gladengveien-bertrand-narvesensvei

gladengveien 1947 flyfoto